.

Werkgroep in Venray

In september 2011 heeft de burgemeester van de gemeente Venray voor het eerst zijn ambitie uitgesproken om Fairtrade Gemeente te worden. Deze uitspraak is begin 2012 gevolgd door een besluit van B en W om actief mee te werken. Mondiaal Platform Venray had begin 2011 voor extra aandacht voor millenniumdoelen 8 gekozen omdat zij meende dat dit doel voor inwoners van Venray handelingsperspectief biedt. In dat kader paste het aansluiting te zoeken bij de Fairtrade gemeentecampagne.Aandacht voor en koop van Fairtrade producten betekent een win-win situatie, hier kwaliteit en in een ontwikkelinsland een leefbaar inkomen. De werkgroep (van 6 mensen) begon met het vinden van een brede basis in Venray ( Platform) en onderzoek naar de stand van zaken. Zo werd zij al snel op velerlei manieren ondersteund door een breed fairtrade platform (bestaande uit ca. 30 mensen uit alle lagen van de venrayse samenleving, onze ambassadeurs.) .
Het Platform koos ervoor tegelijkertijd de potentiele consument en de potentiele verkooppunten te benaderen en motiveren.

.