.

Het gemeentebestuur in Venlo

In het in oktober 2016 geopende C2C gebouwde stadskantoor dat 850 ambtenaren en de bestuurders huisvest, is fairtrade duidelijk zichtbaar met logo’s en teksten bij de koffieautomaten, de thee voorziening en op de bekertjes.

Na de lustrumviering van de Fairtrade Gemeente titel In maart 2017 en het opstellen van een twee jaren FTG werkplan hebben dat jaar zowel ons bestuurlijk als ambtelijk contact de gemeentelijke organisatie verlaten.
Na de verkiezingen in maart 2018 is in Venlo een nieuw college aangetreden. Inmiddels hebben we twee maal overleg gehad met de voor Duurzaamheid verantwoordelijke wethouder Mary Pollux en enkele ambtenaren. Deze bijeenkomsten zijn positief verlopen. De gemeente Venlo onderzoekt op welke manier de Global Goals binnen de verschillende beleidsterreinen vorm kunnen krijgen. De wederzijdse wens is uitgesproken om samen te werken bij het onder de aandacht brengen van en het inhoud geven aan de Global Goals.

De gemeente Venlo besluit als blijk van de waardering voor haar 1000 medewerkers het kerstpakket te herstellen. Dit gebeurt in de vorm van een besloten Kerstmarkt waar Wereldwinkel Venlo Fairtrade producten levert.

.