.

Venlo

Per 1 maart 2015 is FAIR Venlo de nieuwe organisatie voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldburgerschap in Venlo.

Ons doel is een samenleving bevorderen waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan met de wereld om ons heen en waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen. We willen dat doen door te ontmoeten, door het verbinden van burgers, onderwijs, bedrijven, instellingen en de gemeentelijke overheid.

Als middel daarvoor kiezen we voor bekendheid en bewustwording van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (In het Engels Sustainable Development Goals, SDG’s), ook wel Global Goals genoemd.

Fair Venlo heeft de ambitie om als netwerkorganisatie samen met anderen te bevorderen dat er een kruispunt en kenniscentrum komt, een eerste aanspreekpunt van waaruit effectief doorverwezen/georganiseerd kan worden. Knooppunt, aanjager en verbinder van projecten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale vraagstukken binnen de gemeente Venlo.

Mijlpalen van de afgelopen jaren ziet u in onderstaande foto-impressie:

fairvenlo.nl


Neem contact op
.