.

Nieuws in Stichtse Vecht

Wereldwinkel Maarssen 25 jaar

Dit bericht werd geplaatst op .

in 2017 vierde WW Maarssen zijn 25e verjaardag

Iedere maand in 2017 , met uitloop naar 2018 was er een speciale activiteit , meestal in samenwerking met de FT werkgroep

Wethouder Duurzaamheid van Stichtse Vecht benoemd tot landelijke Fairtrade Ambassadeur

Dit bericht werd geplaatst op .

Linda van Dort , wethouder Duurzaamheid van de gemeente Stichtse Vecht is benoemd tot Landelijk Ambassadeur Fairtrade van de Stichting Fairtrade Gemeenten Nederland.

Tijdens de bijeenkomst van Fairtrade Gemeenten Midden Nederland op 28 september 2017 in Breukelen is mevrouw van Dort benoemd tot Landelijk Ambassadeur Fairtrade Gemeenten.
De bijeenkomst werd bezocht door circa 40 gemeenten uit het midden van Nederland en was georganiseerd door de lokale FT werkgroep van de gemeente Stichtse Vecht ins samenwerking met de Wereldwinkel Breukelen en Pieter Arts, regio-coördinator van de FTG Campagne Midden Nederland.
We begonnen met een borrel in de Wereldwinkel Breukelen, de wereldwijd eerste en dus oudste wereldwinkel! Daarna volgde het officiële programma in het voormalige stadhuis van Breukelen, een prachtig pand aan de Vecht dat nu dienst doet als trouwlocatie van de gemeente Stichtse Vecht. Daar waren we te gast van de gemeente, die het event sponsorde.

Toijdens dit event werd mevrouw van Dort geerd met de benoeming.

Fairtradeday met Wereldwinkel Maarssen

Dit bericht werd geplaatst op .

Wereldwinkel Maarssen en de werkgroep Fairtradegemeente Stichtse Vecht hebben samen op fairtrade day gevierd.

Er was gezorgd voor een mooie sfeer midden in het dorp Maarssen waarbij er diverse workshops werden gegeven over het maken van ornamenten met een Afrikaanse kunstenaar en er lekkere fairtrade producten konden wordfen geproefd.

De wereldwinkel werd 25 jaar oud en dat werd natuurlijk ook gevierd. De wethouder Linda van Dort was aanwezig en de lokale pers heeft uitvoerig hierover bericht.

Global Goals

Dit bericht werd geplaatst op .

Voor de volgende SISABplus bijeenkomst op maandag 26 juni 2017 van : 19.45 tot 22.00 uur in : Boom en Bosch, Markt 13, 3621AB Breukelen met als thema
Werelddoel 4 Iedereen in 2030 toegang tot goed onderwijs waar ook op de wereld
Het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding is. Velen zijn ook van mening dat goed onderwijs het belangrijkste van de 17 werelddoelen is.
Op deze avond ontvangt u informatie en kunt u van gedachte wisselen over dit thema onder leiding van 2 sprekers die de nodige ervaringen hebben opgedaan bij onderwijs in ontwikkelingslanden.

De werkgroep "Fairtrade Gemeente Stichtse Vecht" is ook werkgroep "Global Goals Gemeente Stichtse Vecht". De betrokken mensen zien beide actviteiten als even belangrijk aan.

Sisab organiseert een infomatieavond over global goal nummer 4: onderwijs. Wij bevelen deze van harte aan!
UITNODIGING

Voor de volgende SISABplus bijeenkomst
op : maandag 26 juni 2017
van : 19.45 tot 22.00 uur
in : Boom en Bosch, Markt 13, 3621AB Breukelen

Werelddoel 4 Iedereen in 2030 toegang tot goed onderwijs.
Als vervolg op de Millenniumdoelstellingen zijn voor de periode 2015 tot 2030 17 Werelddoelen (Global Goals) vastgesteld om hiermee richting te geven aan wereldwijde acties voor duurzame ontwikkeling. SISABplus streeft ernaar om in haar volgende bijeenkomsten aandacht te besteden aan deze doelen en met u hierover van gedachten te wisselen tijdens de bijeenkomsten.
Op deze avond zal Henk van den Heuvel van de VU Amsterdam onderwijs in ontwikkelingslanden en ervaringen presenteren over zijn betrokkenheid bij het hoger onderwijs in Ethiopië.
De discussie over het thema wordt ingeleid met een presentatie over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Peru dat mede door Stichting HoPe is bereikt. HoPe heeft 160 scholen opgezet
Beide sprekers hebben zeer veel ervaring opgedaan met projecten in het veld en zullen dan ook hun visie geven op welke manier Werelddoel 4 gehaald zou kunnen worden.

Iedereen die interesse heeft voor internationale samenwerking en in het bijzonder over het bereiken van Goed Onderwijs in alle landen zoals beoogd in Werelddoel 4 zal deze avond zeker boeien, de nodige informatie brengen en u inspireren om een bijdrage aan de werelddoelstellingen te leveren.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.45 Ontvangst met koffie of thee.

20.00 Opening, welkom en mededelingen
Door Voorz. Ad van Dongen

20.10 Inleiding over Goed onderwijs in ontwikkelingslanden met als referentie Hoger Onderwijs in Ethiopië
Door Dr. Henk van den Heuvel; directeur van het Centrum voor Internationale Samenwerking van de Vrij Universiteit Amsterdam.
https://www.vu.nl/en/about-vu-amsterdam/faculties-and-institutes/cis-vu/staff/heuvel/index.aspx

‘21.55 Pauze.

21.10 Discussie over Werelddoel 4 met informatie over de voortgang van het onderwijs in het binnenland van Peru onder leiding van Maarten Elling Voorzitter van Stichting Hope. Zie voor het onderwijsproject http://www.stichtinghope.org/index.php/projecten

21.40 Afronding met netwerken onder genot van een hapje en drankje.

22.00 Einde

Toegang is gratis. Wij verzoeken u zich, om een idee te hebben hoeveel belangstellenden wij kunnen verwachten,vooraf aan te meldenvoor 24 juni door een email te sturen naar dongenac@hetnet.nl

We hopen weer velen van u met geïnteresseerde vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten..

Met vriendelijke groet,
Ad van Dongen
Voorzitter www.sisabplus.nl

Midzomefestival Stichtse Vecht

Dit bericht werd geplaatst op .

Ook dit jaar is de werkgroep Fairtradegemeente Stichtse Vecht binnen de StichtingDuurzame Vecht actief van de partij tijdens het Midzomerfesst van de gemeente.

Samen met de twee Wereldwinkels Maarssen en Breukelen gaan we ook dit jaar weer tijdens het Midzomerfeest van de gemeente zoveel mogelijk bewoners, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven en de mensen van de gemeente zelf bekend maken met fairtrade en het feit dat onze gemeente een fairtrade gemeente is.

‘Celebrate Fairtrade!’

Dit bericht werd geplaatst op .

Met die slogan werd 13 mei de World Fairtrade Day 2017 gevierd. Het was een feestelijke afsluiting van de Fair Trade Week waaraan gemeente Stichtse Vecht ook meedeed. Otto Albrecht van Duurzame Vecht is betrokken bij het initiatief en vertelt: ‘Zo’n week is een laagdrempelige manier om aandacht te krijgen voor meer eerlijke handel in de wereld.’

Fairtrade helpt mee aan het verkrijgen van een duurzaam evenwicht. Bestuurder van Duurzame Vecht Otto Albrecht is daarvan overtuigd: ‘Wij moeten eerlijke prijzen betalen voor producten uit arme landen. Niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Daarmee helpen we niemand. Zeker niet de toekomstige generaties. Het is onze verantwoordelijkheid grote welvaartsverschillen terug te brengen en ons milieu te beschermen. Daar kan fairtrade een belangrijke rol in spelen.’ Otto Albrecht heeft ook een persoonlijke drijfveer: ‘Ik ben geboren en getogen in Colombia en heb gezien hoe kleine boeren en ambachtsmensen werden uitgebuit terwijl ze nauwelijks konden rondkomen. Daarom vind ik eerlijke handel normaal en belangrijk.’

Fairtrade Gemeenten Midden Nederland bijeen in Stichtse Vecht

Dit bericht werd geplaatst op .

Op 28 september 2017 komen voor het eerst circa 425 fairtrade gemeenten uit Midden Nederland bijeen in Breukelen om plannen en ervaringen uit te wisselen. Ze bezoeken dan ook de eerste wereldwinkel ter wereld in Breukelen.

Op 28 september zo’n vijftig Fairtrade-gemeenten uit de provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht te gast zullen zijn in Breukelen bij de gemeente Stichtse Vecht. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan de eerste Wereldwinkel in Nederland in Breukelen.

De gemeente Stichtse Vecht stelt haar trouwlocatie Boom en Bosch hiervoor gratis ter beschikking en sponsort een deel van de catering. De verantwoordelijke wethouder Linda van Dort heeft al laten weten graag aanwezig te willen zijn. Voorafgaand aan de conferentie zullen de deelnemers de Wereldwinkel Breukelen bezoeken. Dat is de oudste en teven eerste wereldwinkels ter wereld. Je zou kunnen zeggen dat daar het concept van fairtrade is ontstaan.

Oprichting Regionaal Energiebedrijf

Dit bericht werd geplaatst op .

Ook dat vinden wij fairtrade: dat we zorgzaam omgaan met natuurlijke ressources en als gemeente in 2030 energieneutraal zijn. Daarmee dragen wij ook bij aan een beter klimaat in arme landen en dus aan een beter leven van de mensen daar.

In samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht is Duurzame Vecht bezig een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB) op te zetten. De plannen zijn vergevorderd. Zo ver zelfs dat er wordt uitgekeken naar de vorming van een bestuur dat de organisatie van een coöperatie daadwerkelijk op zich gaat nemen. Kwartiermakers Guus Ydema en Diny Wijnmalen zijn momenteel in gesprek met bedrijven en organisaties die goede daken hebben die zich lenen voor het leggen van zonnepanelen. Ook het maken van zonneweides is een optie die tegen het licht wordt gehouden. Heeft u suggesties voor daken? Kent u projecten die u onder de aandacht wilt brengen van het LDEB? Of bent u geïnteresseerd in het opzetten van de coöperatie? Meld u dan bij Guus Ydema (guus@duurzamevecht.nl) of Diny Wijnmalen (diny@duurzamevecht.nl)

Werkgroep Fairtrade Gemeente wordt onderdeel vsn Stichtuing Duurzame Vecht

Dit bericht werd geplaatst op .

Fairtrade en duurzaamheid is een. Daarom kan het ene niet zonder het andere. In SV id de werkgroep FT onderdeel geworden van Stichting Duurzame Vecht. Daarmee zijn we onderdeel van het gemeentelijk subsidiebeleid op Duurzaamheid, hebben we toegang tot de gemeente voor vergaderlocaties, events, enz. en steunt de gemeente ons bij allerlei activiteiten.

We zetten ons in voor faire trades zowel internationaal, als nationaal als ook lokaal. Dat betekent voor ons: promotie van gebruik van fairtrade producten bij de gemeente, in scholen, kerken en bedrijven, maar ook:
promotie van sociale cohesie, omzien naar elkaar, energiebesparing, recycling van grondstoffen en milieubescherming.

De wereld is EEN. Je kunt niet meer alleen nog op een paard blijven zetten. Je moet inclusief denken.

Wereldwinkel Maarssen promoot Fairtrade

Dit bericht werd geplaatst op .

De Wereldwinkel Maarssen is altijd actief in het zoeken van nieuwe manieren om fairtrade te promoten. Eind 2015 werd een kassabonnenactie gehouden die veel positieve reacties genereerde.Kassabonnenactie 2015


Home / Foto's / Kassabonnenactie 2015

Winnaars kassabonnenactie Wereldwinkel Maarssen

De jaarlijkse kassabonnenactie bij Wereldwinkel Maarssen aan het einde van het jaar is een stimulans voor klanten om hun cadeautjes voor de feestmaand bij ons te besteden.

Je koopt minimaal voor € 15,00 aan cadeauartikelen (geen food) en je doet mee met de verloting en ontvangt als je geluk hebt een cadeau.

Ook dit jaar weer 3 gelukkige winnaars. Wie weet u volgend jaar!

Wereldwinkel Maarssen actief op Jaarmarkt Maarssen

Dit bericht werd geplaatst op .

De Jaarmarkt Maarssen in juni is bij uitstek een mooie manier om Fairtrade is Stichtse Vecht te promoten.

De Wereldwinkel Maarssen stond op de Jaarmarkt in Maarssen om de burgers met faitrade producten vertrouwd te maken en ze te laten proeven en kijken naar wat er allemaal aan producten in de wereldwinkel te koop is.

Fairtrade Week in en om Wereldwinkel Maarssen

Dit bericht werd geplaatst op .

De Fairtrade week is aanleiding voor de fairtrade groep en de wereldwinekls in Stichtse Vecht om in de lokale kranten en in de winkels op het belang van fairtrade te wijzen.

Niet alleen wordt er op gewezen hoe belangrijk fairtrade voor de producenten en hun werknemers in ontwikkelingslanden is. Er wordt ook gewoon gedemonstreerd hoe lekker de fairtrde producten zijn en hoe mooi de non-food collecties zijn.

Fairtrade werkgroep sluit zich aan bij Stichting Duurzame Vecht

Dit bericht werd geplaatst op .

Fairtrade en Sustainable Development Goals zijn in de visie van steeds meer mensen gewoon onderdeel van he veel bredere onderwerp "Duurzaamheid".

Stichtse Vecht is Millennumgemeente, Fairtrde Gemeente en wil op termijn een van de duurzaamste gemeenten in Nederland worden over 25 jaar zelfs CO2 neutraal.

Het leek dan ook logisch om de krachten te bundelen en de werkgroep Fairtrade Gemeente, de werkgroep Millienniumgemeente en de duurzame milieu - en sociale initiatieven met elkaar te verbinden. Zo kan er tot een echt integrale aanpak worden overgegaan op lokaal gemeentelijk gebied.

Echte duurzaamheid is niet mogelijk zolang er niet ook fairtrade wordt gehandeld en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ook op lokaal niveau worden vertaald.

Ook sociale duurzaamheid is van groot belang. Zo kan er iets tegen vereenzaming van ouderen of vluchtelingen worden gedaan indien ze als vrijwilligers worden betrokken bij duurzame projecten of b.v. bij de wereldwinkels.

.