.

Werkgroep in Renkum

Het blijkt lastig om de werkgroep getalsmatig op sterkte te houden. We zijn er niet in geslaagd om het vertrek van een aantal werkgroepleden op te vangen. Met ingang van januari zal wederom een lid afscheid nemen.

.