.

Het gemeentebestuur in Renkum

De gemeente heeft in 2016 een 3-jarig convenant afgesloten met de werkgroep en voor die periode ook subsidie verleend. Eind 2018 zal een overleg plaatsvinden met de nieuwe portefeuillehouder en daarin zal ook verlenging van het convenant aan de orde worden gesteld.

.