.

Het gemeentebestuur in Oss

2015: Uit Voorjaarsnota: Kadernota duurzaamheid, milieu en buitengebied. Juli 2015:
-' Het Millenniumplatform vervult een sleutelpositie bij het verlengen van onze titels Fairtradegemeente en Millenniumgemeente. Het Millenniumplatform bewijst zich als een actieve en betrouwbare partner en krijgt meer verantwoordelijkheid om haar activiteiten zelf in te vullen en onze millenniumdoelen te behalen.'

Het ontstaan van Oss als Fairtrade gemeente:
Begin 2009 is in het platformoverleg besloten dat we naast millenniumgemeente ook Fairtrade gemeente willen worden. Dit was een platformbreed, ook politiek besluit.
Alle lokale politieke partijen zijn immers vertegenwoordigd in het platform.
Ineke Voskamp platformlid en gemeenteraadslid van het CDA, heeft vervolgens het voorstel als motie in de gemeenteraad gebracht. Waar de motie unaniem werd aangenomen.

2010: Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 2 november 2010 besloten:De millenniumdoelen richten zich op het terugdringen van wereldproblemen zoals armoede en honger. Het zijn van een actieve Millennium Gemeente is een van de ambities uit het Osse Duurzaamheidsbeleid.Sinds 2008 is hiervoor het Platform Millenniumdoelen Oss actief. Ook het worden van een Fairtrade Gemeente sluit aan bij de millenniumambities. Medio 2009 is besloten de meerwaarde en meerkosten van het worden tot een Fairtrade Gemeente in beeld te brengen.Besluit op 2-11-2010:- De ingeslagen weg om Fairtrade Gemeente te worden te vervolgen.- Met de oprichting van een fairtrade werkgroep als onderdeel van het Platform Millenniumdoelen Oss, in te stemmen.

.