.

Opsterland

Opsterland is een gemeente waarvan de 29.864 inwoners zijn verspreid over 16 dorpen.
De drie grootste dorpen zijn Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. In deze dorpen zijn de meeste winkels gesitueerd.
In Gorredijk is een Wereldwinkel.

De stichting Wereldwinkel Opsterland heeft als doelstelling het uitdragen van de Fairtrade gedachte.
Daarom heeft het bestuur van de stichting het initiatief genomen tot het vormen van een werkgroep om de titel Fairtrade Gemeente Opsterland te behalen.
Een werkgroep, met vertegenwoordigers uit diverse geledingen, is inmiddels opgericht, het initiatief komt derhalve uit de gemeenschap.

Opsterland werkt veel samen met Oost- en Weststellingwerf, deze gemeenten zijn al Fairtrade gemeente.

Het is de werkgroep Fairtrade Opsterland gelukt om als 62ste gemeente in Nederland officieel de titel "Fairtrade Gemeente" te halen. Hierbij hebben ze veel bedrijven en organisaties bezocht om te bekijken of zij fairtrade handelen, fairtrade producten verkopen en gebruiken, of op andere manieren voldoen aan de criteria die is gesteld door Fairtrade Gemeenten.

Neem contact op
.