.

Nieuws in Ooststellingwerf

Fairtrade ontbijt

Dit bericht werd geplaatst op .

Fairtrade ontbijt met burgers en bedrijven

Op de Dag van de Duurzaamheid is, en in samenwerking met de wereldwinkel, een Fairtrade ontbijt georganiseerd voor burgers en bedrijven uit deze gemeente.
De voorzitter van de werkgroep Fairtrade opende het ontbijt. Tijdens het ontbijt kreeg een aantal sprekers het woord om een en ander te vertellen over duurzaam ondernemen.

Promotie en bewustmaking Fairtrade bij basisonderwijs in de gemeente Ooststellingwerf

Dit bericht werd geplaatst op .

"(H) eerlijk duurt het langst"

Theatervoorstelling van Pro Phaistos: “(H)eerlijk duurt het langst” over Fair Trade.
Voorstellingen ( 14 keer) voor de basisscholen zijn gehouden in week 39 2015,
Gehouden in de Kompaan/Scala in Oosterwolde.
Deelname: ong. 600 leerlingen van 20 basisscholen uit de gemeente Ooststellingwerf

Ooststellingwerf heeft de titel Fairtrade Gemeente aangevraagd

Dit bericht werd geplaatst op .

Alle criteria voor de campagne Fairtrade Gemeente zijn behaald en op 7 november 2013 heeft de werkgroep Fairtrade Gemeente Ooststellingwerf de titel aangevraagd.

Op 5 november jl. is het College akkoord gegaan met een toevoegingen van fairtrade in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hiermee geeft het College aan dat waar mogelijk, bij voorkeur fairtrade producten worden ingekocht.
Daarnaast zijn de laatste twee maatschappelijke organisaties fairtrade koffie en thee gaan gebruiken. Hiermee is aan alle criteria voldaan.
Op 7 november 2013 is dan ook de titel aangevraagd en hoopt de werkgroep dat in december de titel Fairtrade Gemeente wordt toegekend.

Eerste fairtrade certificaten worden uitgereikt

Dit bericht werd geplaatst op .

Op 24 oktober a.s. worden de eerste fairtrade certificaten uitgereikt door wethouder Veenhouwer. Deze certificaten worden uitgereikt aan alle bedrijven, winkels en organisaties die voldoen aan de criteria voor de campagne Fairtrade Gemeente.

De eerste resultaten van de inventarisatie voor de Fairtrade Gemeente titel zijn bekend.
Het is duidelijk geworden dat de volgende bedrijven, organisaties en winkels voldoen aan de criteria.
- Supermarkt Coop in Donkerbroek
- Supermarkt Attent in Oldeberkoop
- HEMA in Oosterwolde
- De Vrije Vogel in Elsloo
- Eetcafé De Vosseheer in Donkerbroek
- Groothandel VHC Actifood
- Personenvervoer Kort in Oosterwolde
- Groothandel Jansma in Haule
- PKN kerk De Esch in Oosterwolde
- Protestantse Gemeente in Appelscha

Daarnaast is duidelijk dat ook de Wereldwinkels in Appelscha en Oosterwolde ruimschoots aan de criteria voldoen.

Verder is een aantal bedrijven druk bezig om in dit rijtje te komen, onder meer in de vrijetijdsector en horecasector.

De Gemeente Ooststellingwerf is zelf ook bijna klaar. Zo wordt er al voor 100 % fairtrade koffie en thee geschonken, maar wordt nu ook in de kantine een aantal fairtrade producten aangeboden. Het enige dat nog moet worden afgerond is dat fairtrade wordt opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

Eerste supermarkt fairtrade

Dit bericht werd geplaatst op .

De Coop supermarkt in Donkerbroek vodoet aan de campagnecriteria voor de supermarkten.

Vandaag is bekend geworden dat de Coop supermarkt in Donkerbroek voldoet aan de criteria. Binnen de ruimte die de filiaalhouder Boonstra mag invullen, heeft hij gezorgd voor voldoende fairtrade versproducten. Het gaat om rozen uit Afrika met het Max Havelaar keurmerk en verse ananas van Fair Trade Original. Deze laatste is ook in blik te verkrijgen van hetzelfde keurmerk.

Daarnaast heeft Boonstra ruim voldoende fairtrade koffie en thee assortiment en ook bij de noten en chocolade is ruime fairtrade keuze.

Gemeente Ooststellingwerf gaat voor certificaat Fair Trade Gemeente

Dit bericht werd geplaatst op .

OOSTERWOLDE- Op 21 januari 2013 is in het gemeentehuis de werkgroep Fair Trade geïnstalleerd door wethouder Jan Henk Veenhouwer. Belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het bewustzijn over eerlijke handel onder de inwoners van Ooststellingwerf te vergroten. Daarnaast is de werkgroep  verantwoordelijk voor het behalen van het certificaat Fair Trade Gemeente.
 

 

Werkgroep
De werkgroep brengt eerst de huidige stand van zaken in beeld. Hoe is het aanbod van Fair Trade producten in Ooststellingwerf? Een volgende stap is ervoor te zorgen dat het aanbod van deze producten in winkels en horeca wordt uitgebreid. Daarnaast moet ook bij bedrijven en maatschappelijke organisaties aandacht geschonken worden aan eerlijke handel.
De werkgroep Fair Trade bestaat uit personen die breed in de samenleving staan, aangevuld met de campagneleider Fair Trade. “Uit de gesprekken die ik heb gehad met een aantal ondernemers en organisaties in de gemeente, heb ik gemerkt dat er veel animo is voor deze campagne en de doelstellingen hiervan,” aldus Klaas de Winter, campagneleider Fair Trade.
 
Certificaat
Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet aan een aantal criteria zijn voldaan. Zoals het minimum aantal Fair Trade producten in supermarkten en horeca. Ook als gemeente ondersteunen wij Fair Trade. Onder andere in het aanbestedingsbeleid. Meer informatie vindt u op fairtradegemeenten.nl.Fair Trade en millenniumdoelen
De titel Fair Trade Gemeente is in 2007 voor het eerst uitgereikt in Nederland. Het is een fenomeen dat is overgewaaid uit Groot Brittannië. Inmiddels zijn er 29 gemeentes met de titel Fair Trade Gemeente en zijn er 80 mee bezig om deze titel te behalen.
 
De werkgroep bestaat uit Tobias de Bruijn (werkgroep Bewustmaking), Rens Stapper (docent Stellingwerfcollege), Ed Huisman (bedrijfsleider Poiesz Appelscha) en Klaas de Winter (campagneleider), Jan Henk Veenhouwer (wethouder), Lien Dankbaar (raadslid), Ale Kort (ondernemer/CCO), Henk Dongstra (Wereldwinkel).
 
 

Gemeente Ooststellingwerf mag zich Fair Trade gemeente noemen

Dit bericht werd geplaatst op .

Op vrijdagmiddag 14 februari 2014 vond op ludieke wijze de uitreiking plaats van de titel FairTrade gemeente
In de raadszaal van het gemeentehuis in Oosterwolde ging de gemeente Ooststellingwerf de verbintenis aan met FairTrade. Symbolisch trad wethouder Jan Henk Veenhouwer in het huwelijk met Agnes Jongerius, jurylid en vertegenwoordiger van de landelijke jury FairTrade gemeente. De FairTrade bedrijven en - instellingen in de gemeente waren de getuigen. De "huwelijksvoltrekking" verzorgd door de heer Mulder, trouwambtenaar van de gemeente Ooststellingwerf, vond onder grote belangstelling plaats.

De opening en inleiding van de middag werd verzorgd door campagneleider FairTrade Klaas de Winter. Hierin sprak hij eveneens een dankwoord uit naar allen die een bijdrage leveren en hebben geleverd aan de tot stand koming van de titel FairTrade Gemeente. In het bijzonder noemde hij de inzet van initiator en illustrator van FairTrade Hans van Borselen. Tevens de ondersteuning en medewerking van enkele studenten van Global Goals, een leerbedrijf die zich met name richt op de milenniumdoelstellingen.
Na de woorden van de ceremoniemeester werd het 'bruidspaar' onder luid applaus ontvangen, waarna de partnerschapvoltrekking plaatsvond. De heer Mulder sprak op integere wijze over de intentie van dit partnerschap, net als bij een echte huwelijksvoltrekking. "Bruid en Bruidegom" legden de gelofte af, die samengaat met de FairTrade overeenkomst. En deze verbintenis werd met een volmondig jawoord bezegeld. Vervolgens vond de officiele ondertekening plaats door de kersverse partners en vier getuigen, op een speciaal gemaakte glazen plaat. Deze glazen plaat hangt in de hal van het gemeentehuis in Oosterwolde. Na de symbolische partnerschapvoltrekking sprak Agnes Jongerius haar felicitaties uit aan de gemeente Ooststellingwerf met het behalen van de titel FairTrade gemeente. Ook benoemde zij het feit dat de gemeente Ooststellingwerf de 40e gemeente in Nederland is die het predikaat FairTrade gemeente draagt en de derde FairTrade gemeente in Friesland is. "Vanaf heden verbindt Ooststellingwerf zich niet alleen met 2 miljoen FairTrade producenten in de wereld, maar ook met 1400 andere FairTrade gemeenten, zoals Londen, Parijs, maar ook met steden in Japan en Ghana. Samen zijn deze 1400 gemeenten goed voor nadruk op eerlijke handel. Eerlijkheid duurt het langst. En eerlijkheid gaat over ver'trouwen', aldus Jongerius. Eveneens noemde zij een aantal bijzonderheden uit het juryrapport.
Naast dat FairTrade in de gemeente breed wordt gedragen, viel de ongekende snelheid op waarmee de gemeente Ooststellingwerf voldeed aan de criteria van het predikaat FairTrade gemeente. De gemiddelde gemeente is hier ongeveer anderhalf jaar mee bezig. Dus jullie kunnen iets wat anderen niet kunnen, maar wel van jullie kunnen leren. Vervolgens reikte zij bloemen, het juryrapport en het officiele FairTrade gemeentebord uit.

Wethouder Jan Henk Veenhouwer, die FairTrade in zijn portefeuille heeft, ziet de titel als een mooie plus op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ooststellingwerf. "De titel is een erkenning dat we daar goed mee bezig zijn. Daar zijn we trots op. Maar net als bij een goed huwelijk moeten we blijven investeren in de relatie met FairTrade. Voor nu zijn er twee uitdagingen, namelijk ervoor zorgen dat we de titel behouden. Het certificaat is 1 jaar geldig, en we gaan FairTrade verder uitbouwen"

.