.

Werkgroep in Ooststellingwerf

Op 21 januari 2013 is in het gemeentehuis de werkgroep Fairtrade geïnstalleerd. Belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het bewustzijn over eerlijke handel onder de inwoners van Ooststellingwerf te vergroten.

Huidige samenstelling werkgroep (1-12-2016):
vacature- voorzitter
Aly Pol, ambt. ondersteuning
Sib van Buuren, werkgroep bewustmaking
Gerda Warmelink, werkgroep bewustmaking
Fred Hoekstra, werkgroep bewustmaking
Mirjam Rekveld, werkgroep bewustmaking

.