.

MVO in Ooststellingwerf

Koploperproject
De gemeente Ooststellingwerf wil het aantal deelnemers aan het Koploperproject graag uitbreiden met ca. 10 bedrijven. In deze doorontwikkelingsfase levert de werkgroep Fairtrade Gemeente een aandeel door hierin actief mee te denken en bedrijven te benaderen die ook bezig zijn met fairtrade.
Er zijn op 9 oktober 2013 negen bedrijven bekend geworden die zich aansluiten bij het koploperproject.
Het koploperproject loopt nog steeds. Ook in 2016 doen weer 10 bedrijven hieraan mee.

Dag van de Duurzaamheid opent met fairtrade ontbijt
Onder regie van de gemeente Ooststellingwerf heeft de werkgroep Fairtrade Gemeente meegewerkt aan het organsieeren van de dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2013. Zo wordt begonnen met een fairtrade ontbijt en zal de wethouder in zijn opening de stand van zaken van de campagne Fairtrade Gemeente toelichten.

.