.

Media-aandacht in Ooststellingwerf

Criterium 1: lokale werkgroep
Vanaf januari is er een werkgroep bestaande uit 9 leden waaarin zijn vertegenwoordigd: ondernemersvereniging CCO, Gemeenteraad, Protestantse Kerk Appelscha, Stellingwerfcollege, Poiesz supermarkt Appelscha, Gemeentebestuur, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf en Wereldwinkel.

Criterium 2: de gemeente
In het collegeprogramma 2010-2014 stond al opgenomen dat de gemeente de titel fairtrade Gemeente wil behalen. Er wordt al een aantal jaren fairtrade koffie en thee geschonken en daar zijn nu ook vier fairtrade producten in de kantine aan toegevoegd. Ook in het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente gekozen voor fairtrade.

Criterium 3: winkels en horeca
Er zijn twee supermarkten, een giftshop, twee erkende wereldwinkels, twee vrije tijd en recreatiebedrijven, drie horecagelegenheden en een groothandel die voldoen aan de voor hen geldende indicatoren. De beide wereldwinkels zijn ingezet als compensatie voor een supermarkt en giftshop, omdat we bij deze 1 te weinig hebben.

Criterium 4: bedrijven en maatschappelijke organisaties
Bij maatschappelijke organisaties moet worden gedacht aan kerken, sportverenigingen, scholen, etc.
Drie bedrijven en vier maatschappelijk organisaties schenken momenteel minimaal fairtrade koffie en thee en communiceren dit intern en/of extern.

Criterium 5: media
We hebben het afgelopen jaar de kranten gehaald bij de uitreiking van de Fairtrade certificaten en bij de proeferij Ooststellingwerf 2017. Sinds medio september staat in de handtekening en dus onder alle uitgaande email en post de tekst : "Wij zijn Fair Trade - Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen"

Criterium 6: MVO
Samen met de gemeente Ooststellingwerf hebben we het symposium MVOok op 9 oktober 2013 georganiseerd dat ging over het koploperproject en de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2013 is ook samen met de gemeente georganiseerd.

.