.

Het gemeentebestuur in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf onderschrijft de millenniumdoelstellingen en wil daar actief invulling aan geven. Eerlijke handel is een onderdeel van deze doelstellingen. Het huidige College van B&W heeft zich ten doel gesteld om de titel Fairtrade Gemeente te behouden
Er wordt al een aantal jaren fairtrade koffie en thee geschonken en daar zijn nu ook vier fairtrade producten in de kantine aan toegevoegd. Ook in het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente gekozen voor fairtrade.

.