.

Bedrijven & Organisaties in Ooststellingwerf

Bij maatschappelijke organisaties moet worden gedacht aan kerken, sportverenigingen, scholen, etc.
Drie bedrijven en vier maatschappelijk organisaties schenken momenteel minimaal fairtrade koffie en thee en communiceren dit intern en/of extern.

Voor een overzicht van deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties, zie hieronder bij 'wie doen er mee'

.