.

Fairtrade Kerken in Noardeast-Fryslan

Vereniging Christelijke gemeente Dokkum Doopsgezind en RemonstrantsFairtrade Kerk

Legeweg 14
9101 MC Dokkum
Tel 0519-295150

  • Koffie,
  • Kerstpakketten,
  • Thee,
  • Vruchtensappen,
  • Overig
.