.

Werkgroep in Nieuwegein

Naam van het werkgroeplid Functie binnen de werkgroep c.q. stichting (vz., secr., etc.) De organisatie (of evt. de sector) die deze vertegenwoordigt:
A. Bestuur stichting
1) Vincent van Bergen Voorzitter
2) Vacature Secretaris
3) Vincent van Bergen Penningmeester
4) Ad van Rooijen Lid (per 01-06-2014 t/m 2016) Privé/ Wereldwinkel Nieuwegein

B. Commissieleden
1) Wietske Stap Fairtrade meten in winkels e.d. Privé 2012 t/m 2016
3) Conny van ‘t Pad Meewerken bij activiteiten Privé
3) Corry van Keulen Ondersteuning secretariaat Privé 2012 t/m 2016

1.1. Toelichting
Gemeente Nieuwegein
Onze contactpersoon bij de gemeente Nieuwegein is Alex de Bree (teamleider coördinatie afdeling Milieu).
Voorzitter van het Comité van Aanbeveling (CvA) van de stichting is burgemeester Frans Backhuijs (zie verder ‘Overige info’ hieronder).

Contact met Wereldwinkel
Oud-Voorzitter Annelies Heeres was zelf bestuurslid van Wereldwinkel Nieuwegein (adres: Markt 26 3431 LB Nieuwegein, 030-6044731, www.nieuwegein.wereldwinkels.nl). Zij heeft haar contacten overgedragen aan Ad van Rooijen.

Overige info
In juni 2014 hebben Erna Kotkamp en Peter Snoeren zich teruggetrokken als bestuursleden van de stichting vanwege hun politieke functies in het gemeentebestuur. Erna Kotkamp is nog wel steeds actief betrokken als ambassadeur voor de stichting en Peter Snoeren is inmiddels wethouder met o.a. internationale samenwerking en fairtrade in zijn portefeuille.

Naast het bestuur en commissieleden van de Stichting Fairtrade Nieuwegein bestaat er een Comité van Aanbeveling (CvA) dat optreedt als ambassadeur van Fairtrade Nieuwegein en de stichting waar nodig van advies dient. Dit heeft oa te maken met het feit dat er gekeken wordt binnen de context van het GAIA project of er een overkoepelend Comité van Aanbeveling of ambassadeursgroep voor alle lokale duurzame activiteiten gecreёerd kan worden. Inmiddels is in 2015 de stichting Samen Duurzaam Nieuwegein opgericht.


.