.

Het gemeentebestuur in Nieuwegein

De concept Nota Aanbestedingsbeleid met daarin een passage over Fairtrade inkopen is in 2011 door het college van B&W vastgesteld, en daarmee het officiële inkoopbeleid van de gemeente geworden.
“Bij alle gemeentelijke inkopen waarop Fair Trade criteria van toepassing kunnen zijn, worden deze ook toegepast. Zo zijn catering, koffie en thee in het Stadshuis, gemeentewerf en andere gebouwen waar medewerkers van de gemeente werken volledig Fair Trade”.

In verband met de verhuizing naar het nieuwe Stadshuis (eind 2011), zijn de catering en de warme drankenautomaten Europees aanbesteed. Bij beide aanbestedingen is de fairtrade ambitie van de gemeente als eis ingebracht. Dat heeft als resultaat dat bij de nieuwe drankenautomaten de koffie, thee en chocolade fairtrade zullen zijn, en dat in het assortiment van de cateraar het aandeel
fairtradeproducten gelijk is gebleven aan de situatie vóór de aanbesteding, met daarbij de inspanningsverplichting om dit waar mogelijk nog verder uit te breiden.
Sinds 2012 wordt Fairwear bedrijfskleding gebruikt
(Maurtitz-Bussum) voor de buitendienst. Contract loopt tot 2014. Ja
Welke activiteiten heeft de gemeente ondernomen om fairtrade (bijvoorbeeld in de eigen communicatiematerialen) onder de aandacht te brengen?
Op de gemeentelijke website en het intranet, in de gemeentegids en op de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad is regelmatig aandacht besteed aan Fairtrade: activiteiten, Fairtrade Week, “fairtrade” ondernemers, het behalen van de titel Fairtrade Gemeente en de gemeentelijke inspanningen op het gebied van duurzaam (en fairtrade) inkopen.
Ook in het bedrijfsrestaurant wordt extra aandacht besteed aan fairtrade in de Fairtrade Week.

Bij de communicatie over de nieuwe contracten voor catering en warme dranken is nadrukkelijk aandacht besteed aan het aandeel fairtrade producten.

In de presentatie van het nieuwe inkoopbeleid aan het management van de organisatie is nadrukkelijk aandacht besteed aan het feit dat voortaan, daar waar van toepassing, ook rekening moet worden gehouden met fairtrade criteria.

De gemeente ondersteunt en versterkt fairtrade (initiatieven) via het Europees GAIA-project.
In het Milieu Educatief Centrum stond op 24 februari 2014 eerlijke kleding centraal nav de documentaire China Blue. Leerlingen van het Cals College hadden er een tentoonstelling aan gewijd.
Ja.