.

Werkgroep in Meppel

Lokale Werkgroep:
De werkgroep fairtrade Meppel bestaat uit een kernteam van enthousiaste vertegenwoordigers van de gemeente Meppel, Platform Duurzaam Meppel, Wereldwinkel Meppel, onderwijs, Bewust Meppel, de middenstand en enkele mensen op persoonlijke titel.
Daarnaast wordt het team gesteund door een groep vrijwilligers die mee wil denken in projecten of mee wil helpen bij de uitvoering van projecten.
De werkgroep is voortdurend op zoek naar nieuwe leden.
Wilt u contact opnemen met de werkgroep? Mail even naar de secretaris, Marjan Mulder, via postbus@meppel.nl (t.a.v. Marjan Mulder) of bel 14 0522.

.