.

Het gemeentebestuur in Meppel

De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade
In september 2008 besloot de gemeenteraad fairtrade meer bekend te maken en initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Het doel was niet om de titel Fairtrade Gemeente te halen. Een jaar later besloot het college toch voor de titel Fairtrade Gemeente te gaan. Door de activiteiten die inmiddels ontplooid waren, lag deze binnen handbereik.
Op 12 november 2009 nam de gemeenteraad unaniem de motie van Groen Links aan om versneld over te gaan op invoering van koffie met fairtrade keurmerk. De gemeente maakt nu gebruik van fairtrade koffie en thee, gebruikt uitsluitend FSC-papier en betrekt dienstkleding van Heigo Nederland BV. Heigo is aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Regelmatig staan raadsleden in een fairtrade stand om fairtrade koffie, bananen, e.d. uit te delen.
De gemeente vervult verder een faciliterende rol. Ze stelt ruimtes beschikbaar voor o.a. vergaderingen, levert secretaris voor de werkgroep, doet PR voor de werkgroep en stelt een bescheiden budget beschikbaar.

.