.

MVO in Lochem

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leeft in Lochem. Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking:
- Sponsoring van goede doelen, ook de fairtrade campagne
- Steunen van projecten in de Derde Wereld
- Aannemen en tewerkstellen van mensen met een beperking en /of een afstand tot de arbeidsmarkt

Ons initiatief wordt ondersteund door de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en de Wereldwinkel van Lochem (stad).

.