.

Bedrijven & Organisaties in Lochem

Diverse bedrijven en organisaties en alle kerkgenootschappen, ondersteunen de campagne Lochem Fairtrade.

We zijn in 2014 begonnen ons speciaal te richten op het contact met bedrijven in de verschillende kernen om ook daar voor Fairtrade draagvlak te creëren en ondersteuning te vinden. Met steun van de gemeente hebben we al met verschillende bedrijven gesprekken gevoerd.

Lees ook ‘MVO in Lochem’, waar we verschillende bedrijven onder hebben kunnen scharen.

Bekijk onder de buttons ‘Bedrijven’, ‘Organisaties’ en ‘MVO’ wie er allemaal al meedoen.

.