.

Nieuws in Houten

Samenwerking met de fietsersbond.

Dit bericht werd geplaatst op .

Wat heeft fairtrade met fietsverlichting...?

Zaterdag 7 oktober 2017 heeft de Houtense afdeling van de landelijke Fietsersbond haar jaarlijkse fietsverlichtingsactie op Het Rond, het centrale plein van Houten.

Wij haken daarbij aan door ook een stand te bemensen. De fietsersbond is zo enthousiast, dat ze willen kijken of ook andere mee willen doen.
Wij denken er over om de Houtense Wereldwinkel te betrekken.

Kickoff van kennisplatform Duurzaam Inkopen

Dit bericht werd geplaatst op .

Op initiatief van de werkgroep komen maandag Houtense bedrijven, organisaties en gemeente bij elkaar om na te denken over kennis delen op gebied van duurzaam inkopen.

Bij het bezoek aan bedrijven en organisaties in Houten merken we als werkgroep dat er veel kennis is verzameld bij bedrijven en organisaties op gebied van duurzaam inkopen. We hebben geopperd om die kennis met elkaar te delen en zo elkaar te helpen in Houten bij het vormgeven van duurzaamheid.
Op het initiatief om een kennisplatform op te richten werd positief gereageerd. We gaan met elkaar nadenken hoe we het platform concreet maken en wat de agenda wordt.

.