.

Werkgroep in Houten

De werkgroep in Houten - sinds 2007
We zijn in 2007 begonnen met een werkgroep van vijf personen, waarin Wereldwinkel Houten, college de Heemlanden, Rooms Katholieke parochie en Protestantse Gemeente deelnamen. In de loop van 2008 en 2009 kwamen daar vier mensen bij die op individuele basis het initiatief wilden steunen.
Na het behalen van de titel hebben we een jaar rust genomen. Een aantal leden stopten na het behalen van de titel met het lidmaatschap van de werkgroep, waardoor we in 2010 met vier actieve leden over waren en een hele lijst met leden die bij kleine acties oproepbaar zijn.
In 2011 hebben we bedacht dat de titel een heel goed instrument is om faire stappen in Houten te maken. We kiezen voor alles of niets en maken een ambitieus plan voor 2012 en starten met een wervingsactie voor nieuwe leden. En we zijn daarbij niet bescheiden. We stellen stevige eisen. Dat heeft succes. We krijgen er drie enthousiaste nieuwe leden bij. Helaas moeten er twee al snel afhaken omdat andere zaken tijd vragen. We gaan echter wel door met onze plannen en werven ondertussen door. Begin 2012 zijn er weer een paar mensen die interesse tonen in lidmaatschap van de groep.
Begin 2014 vertrokken er helaas weer twee leden van de werkgroep (met geldige redenen ;-). Gelukkig meldde zich al snel een nieuw lid. We zijn nu met vier leden en dat is wel weinig. Opnieuw een wervingsactie opzetten geeft ons het gevoel dat we vooral met de werkgroep zelf bezig zijn. We hebben besloten met onze kleine groep dat juist niet te doen en binnen de promotie vooral op te pakken wat ons ligt: bedrijfsleven (actief benaderen en nazorg) en educatie.

.