.

Media-aandacht in Houten

Media aandacht
Dankzij de inspanningen van de werkgroep is er veel media-aandacht geweest. Onze strategie is: continue aandacht, positieve aandacht en indien het budget het toelaat zelf invloed op PR door advertorials. We zijn hierin geslaagd. Er is in de plaatselijke pers ruime aandacht aan de activiteiten gegeven. Het bleek echter niet handig om per bereikt criterium aandacht te vragen. In de praktijk blijkt dat de criteria niet één voor één worden vervuld, maar allemaal tegelijkertijd in beweging zijn en ook allemaal tegen het eind van de actie zijn gerealiseerd. Wij hebben de voorkeur voor continue aandacht voor de campagne en daarom is onze media-aandacht gespreid. Naast de media-aandacht hebben we een aantal publieksevenementen georganiseerd, waarover hieronder nog een korte toelichting. Wij menen daarmee aan de criterium 5 te hebben voldaan.

.