.

Het gemeentebestuur in Houten

De Gemeente Houten - Fairtrade in de gedragscodes
Het initiatief van de werkgroep is door wethouder Wagenmans overgenomen in zijn Nota Ontwikkelingssamenwerking en voorgelegd aan de gemeenteraad. Die heeft de nota in februari 2009 goedgekeurd. Als resultaat daarvan is het inkoopbeleid van de gemeente aangepast en zijn duurzame en sociale gedragscodes (ILO) opgenomen. In het gemeentehuis wordt fairtrade koffie en thee geschonken. Ook worden in de gemeentelijke catering minstens 4 verschillende FLO gecertificeerde producten aangeboden. Sinds 2009 is Houten Millennium gemeente. De campagne voor Fairtrade Gemeente wordt door de gemeente regelmatig bekend gemaakt onder de burgers en de eigen ambtenarij. De gemeente faciliteert de campagne zowel financieel als praktisch. Daarmee voldoet Houten geheel aan het tweede criterium.

In 2015 zat de werkgroep in zak en as; het vuur van het eerste uur was gedoofd. De gemeente, met name de huidige burgemeester, heeft ons erg gestimuleerd om een doorstart te maken. Zo kwamen er nieuwe werkgroepleden en kwam er een nieuwe voorzitter.
De gemeente ondersteunt onze activiteiten met een structurele subsidie van een kleine €1.000 per jaar.

.