.

Werkgroep in Gouda

In Gouda is sinds 2010 een lokale werkgroep (kernteam) actief. Daarin waren en zijn verschillende organisaties en sectoren uit de Goudse samenleving vertegenwoordigd, zoals de wereldwinkel, horeca, lokale kerken, het onderwijs en bedrijven. De gemeente Gouda liet zich in de aanloopfase vertegenwoordigen door een beleidsmedewerker. In de loop der jaren is het contact met haar en met de verantwoordelijke wethouders steeds uitstekend gebleven.

Na het behalen van de titel in november 2011 is de Stichting Fairtrade Gouda is opgericht op 15 februari 2012. Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
De bestuursleden participeren ook actief in het kernteam, dat ruim vijftien vrijwilligers telt. Ons kernteam is in de loop der jaren qua samenstelling en achtergronden steeds redelijk stabiel gebleven; er is een interne werkverdeling over subgroepen of individuen die elk voor een bepaald terrein verantwoordelijk zijn, zoals communicatie, contacten met de gemeente, onderwijs, het actualiseren van de gegevens van de (bijna 100) deelnemers aan Ft Gouda, Eerlijk Winkelen (in Gouda als aparte tak ontwikkeld, onder de vleugels van Fairtrade Gouda) etc.

.