.

Het gemeentebestuur in Gouda

Het College van B&W sprak zich in het Coalitie-akkoord dat de grondslag vormde voor de vorige bestuursperiode (2014-2018) uit voor duurzaamheid als een belangrijk uitgangspunt voor haar beleid en zei daarin expliciet dat Gouda Fairtrade Gemeente is en wil blijven.
In het bestuursakkoord dat werd gesloten na de raadsverkiezingen van maart 2018, staat dat minder expliciet. Het nieuwe College is gevormd door D'66, Groen Links, PvdA, CDA en ChristenUnie; verschillende van deze partijen hadden het Fairtrade gemeente zijn en blijven in het verkiezingsprogramma opgenomen.
Ons kernteam heeft bij wethouder en ambtenaren die zich met duurzaamheid bezig houden nagevraagd waarom FT minder expliciet in het bestuursakkoord staat; het antwoord was, dat Fairtrade inmiddels zó verankerd is in het gemeentelijk beleid, dat expliciete benoeming niet noodzakelijk is. Dat biedt in elk geval houvast, naast het geldende aanbestedingen- en inkoopbeleid (zie boven).

.