.

Dronten

In 2009 is de gemeente Dronten een millennium-gemeente geworden. In 2011 kreeg zij de titel Fairtrade gemeente. Een lokale werkgroep heeft zich hier sinds 2009 voor ingezet en zet zich nog steeds in om Fairtrade gemeente te blijven. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse (maatschappelijke) organisaties, bedrijven/ondernemers, winkeliers, consumenten en gemeente. Om een Fairtade Gemeente te mogen zijn heft Gemeente Dronten aan een zestal criteria verbonden: het instellen van de lokale werkgroep, het inkopen van producten en in beleid vertalen van Fairtrade, het bevorderen van verkoop van Fairtrade producten, en bevorderen van kennis over Fairtrade op bv scholen, het organiseren van evenementen en publiciteit voor Fairtrade; en als laatste het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen.
De Millenniumdoelstellingen 7 en 8 staan bij Fairtrade centraal (meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu, en er is meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp).
Sindsdien zijn er op het gebied van duurzaamheid en Fairtrade veel initiatieven ontplooid binnen de gemeente Dronten. Duurzaamheid, MVO en Fairtrade komen steeds meer onder de aandacht en de urgentie om duurzaam te leven wordt ook steeds meer erkend in de samenleving. Het college heeft in het coalitieakkoord ook nogmaals aangegeven zich extra te willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, MVO en Fairtrade. De werkgroep Fairtrade en gemeente zijn er trots op dat ze al sinds 2011 de titel Fairtrade gemeente zijn en dragen dit graag uit.

Neem contact op
.