.

Werkgroep in Deventer

In Deventer is een werkgroep actief die bestaat uit leden van o.a. MKB, wereldwinkels en maatschappelijke organisaties.
Deze werkgroep komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar.
Er zijn contacten met de gemeente Deventer.
De werkgroep organiseert minimaal 1 x per jaar een evenement.

.