.

MVO in Delft

In Delft besteedden we de eerste jaren veel aandacht aan faire kleding. De tellingen van 2010 lieten zien dat er minstens 19 zaken zijn die voldoende kleding verkochten van merken aangesloten bij Made By of die deelnemen in Fairwear. Veel bedrijfsleiders van de kledingzaken bleken zelf nauwelijks of niet te weten dat ze eerlijke kleding verkopen, met name zaken met kledingmerken die bij Fairwear zijn aangesloten. In het overzicht op de website maken we onderscheid tussen zaken die het verhaal wel en die het verhaal niet kunnen vertellen.
In het algemeen is er de laatste jaren bij het bedrijfsleven meer aandacht voor mvo en/of de Global Goals van de Verenigde Naties. De werkgroep werkt samen met verschillende initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid: met Stedenband Delft Estelí wordt samengewerkt aan expowand koffie en import van fairtradekoffie uit Estelí; met Stedenband Delft-Estelí en Milieudefensie initiatief voor Global Goals-kunstwerk in Delft.
In Delft zijn veel initiatieven die zich bezig houden met duurzaamheid in bredere zin: het Global Goals Charter bijvoorbeeld is door diverse grote bedrijven (TU, IHE, Deltares, Haagse Hogeschool, InHolland) en kleine organisaties (Stedenband Delft-Estelí, Niketan) ondertekend.

.