.

MVO in De Bilt

De werkgroep maakt deel uit van het Platform 'Samen voor De Bilt' dat zich onder meer richt op het thema voedsel. Dankzij onze inbreng gaat het daarbij niet alleen gaat om biologische en streekproducten, maar ook om fairtrade. Immers, eerlijke handel is een vanzelfsprekend en essentieel aspect van duurzaamheid en daarom spannen we ons ervoor in dat fairtrade herkenbaar is in bijeenkomsten en activiteiten van Samen voor De Bilt.

.