.

Het gemeentebestuur in De Bilt

De gemeenteraad heeft zich al in 2008 uitgesproken voor fairtrade en vervolgens is dit benoemd als een van de speerpunten in het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De campagne wordt ook financieel door de gemeente ondersteund en op het gemeentehuis schenkt men fairtrade koffie en thee. Aanbod van de kantine is verbreed met fairtrade producten. Bij meerdere gelegenheden heeft met name de burgemeester zich een warm pleitbezorger getoond voor het principe van eerlijke handel. Hij maakt ook deel uit van de lokale jury die oordeelt over de aanvragen van scholen, kerken en clubs. En waar mogelijk reikt hij (of een van de wethouders) de titel uit met veel aandacht daarvoor in de lokale media.

.