.

Nieuws in Bunnik

Winnaars loterij Bunnik Fair 2019

Dit bericht werd geplaatst op .

Op de Bunnik Fair van zaterdag 1 juni werden in de stand van Stichting Bunnik Fairtrade lootjes verkocht voor de Barbaraschool.

De Barbaraschool, een officiële Fairtrade school, ondersteunt daarmee Schoon Water projecten in de derde wereld. Drie winnaars kregen een prijs: pakketten Fairtrade artikelen van de supermarkten Boni Odijk en Albert Heijn Bunnik en een prachtige bos rozen van Bloemenboetiek Nicole in Bunnik.

Fairtrade koffiecorner Barbaraschool 2019

Dit bericht werd geplaatst op .

In het kader van de Vastenactie organiseerde de Barbaraschool in april 2019 een Goede Doelen Week.

De hele week is de Fairtrade koffiecorner geopend in het ochtendspitsuur van de school rond half negen. Stichting Bunnik Fairtrade zorgt voor de Fairtrade materialen rondom de koffietafel.
De Vastenactie staat dit jaar in het teken van schoon water in de Derde Wereld. Waar mensen vaak lang moeten lopen om drinkwater te halen. Om te beseffen wat dat betekent is er donderdag 11 april een Watersponsorloop. Leerlingen halen flessen water uit de Kromme Rijn en brengen die naar school. Ze laten zich sponsoren met een bedrag per meegenomen liter. De opbrengst gaat naar projecten in Niger, Congo, Nicaragua en Sierra Leone.

Winnaars loterij Bunnik Fair 2018

Dit bericht werd geplaatst op .

Op de Bunnik Fair van zaterdag 2 juni 2018 werden in de stand van Stichting Bunnik Fairtrade lootjes verkocht voor Stichting Apsara.

Via de Stichting Apsara helpt de Bunnikse Barbaraschool scholen in Cambodja aan meubels. Drie winnaars kregen een assortiment Fairtrade artikelen, beschikbaar gesteld door de supermarkten Albert Heijn Bunnik en Boni en Yumbo Odijk. Kandidaat notaris Madeline Westers deed aan het einde van de fair de trekking. De drie winnaars waren blij verrast met hun prijs.

Fairtrade op Bunnik Fair

Dit bericht werd geplaatst op .

De Bunnik Fair is een jaarlijkse markt in het centrum van Bunnik, waar vrijwilligersorganisaties zich manifesteren.

Op de Bunnik Fair van zaterdag 10 juni 2017 stond de stand van Stichting Bunnik Fairtrade vol met Fairtrade artikelen van plaatselijke leveranciers. Bezoekers van de stand konden zo een overzicht krijgen waar Fairtrade artikelen te koop zijn.

Verder hadden de drie supermarkten uit Bunnik en Odijk tassen of dozen Fairtrade producten beschikbaar gesteld als prijzen in een loterij. De dagopbrengst was € 200,00 die ten goede komt aan de Elim Academy in Ghana. Winnaars waren Anne Maaike Blom, Peter Olthoff en Hanny Pater. Op de foto secretaris Johannes Solf van Bunnik Fairtrade met prijswinnares Hanny Pater.

Fairtradeweek Barbaraschool

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – De Barbaraschool verbond hun Fairtradeweek met acties voor KNGF Geleidehond.

In de week van 13 maart 2017 gaf KNGF presentaties over het belang van geleidehonden en wat het betekent om blind te zijn. Er werden zakken met oude kleding en lege flessen ingezameld voor KNGF. En er konden mandjes met Fairtrade producten besteld worden.
Op 20 maart startte een grote markt in de aula waar de wel 90 Fairtrade mandjes konden worden opgehaald en afgerekend. Groep 7/8 had een presentatie over Fairtrade bananen gemaakt, die ze in de in de andere groepen hebben geven. Stichting Bunnik Fairtrade was op de markt vertegenwoordigd met een informatietafel over Fairtrade.
V.l.n.r. Oana Smits, Elcke Vink en Arend Wijnalda startten de verkoop van de Fairtrade producten.

Bori en Greet bedankt

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – Vrijdag 23 december 2016 stond de Voedselgroep na ruim dertig jaar voor het laatst op de weekmarkt in Bunnik.

Burgemeester Ostendorp overhandigde bloemen aan Greet Houwers (zij stond 30 jaar op de markt) en Bori Goldschmidt (zij stond er 40 jaar, al voordat de Voedselgroep begon) en sprak ze kort toe. “Jullie hebben zoveel bewustwording gecreëerd, ook bij mijzelf. Dankzij jullie werd er snel Fairtrade koffie ingevoerd op het gemeentehuis.” Familieleden bakten oliebollen en schonken chocolademelk aan alle klanten die nog één keer langskwamen. Rob de Coole, van Platform Bunnik Fairtrade: “Wij zijn ontstaan door de Voedselgroep. Daar zijn we jullie dankbaar voor.”
(Ook verschenen in ’t Groentje Bunniks Nieuws van 28 december 2016)

Duurzaam energiegebruik noodzakelijk

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK - Op maandag 20 juni 2016 was er bij Vrumona een avond over duurzaam energiegebruik. Circa vijftig deelnemers luisterden naar presentaties van Simon Runia van Stichting Bunnik Fairtrade, gastheer Koert van de Pest, directeur Supply Chain & Operations van Vrumona, Kees van der Leun van onderzoek- en adviesbureau Ecofys en wethouder Rob Zakee van de gemeente Bunnik.

Duurzaam energiegebruik is een onderdeel van de wereldwijde noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, te verminderen en uiteindelijk tot staan te brengen. Want teveel CO2 in de dunne beschermlaag die de aarde omhult, leidt tot temperatuur- en zeespiegelstijging en een grilliger klimaat. Bij de vorig jaar gehouden klimaatconferentie van Parijs werden al afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden Celsius. Kees van der Leun ziet de Parijse afspraken als een belangrijke doorbraak. Maar er ligt een enorme opgave om de energievoorziening met fossiele brandstoffen uit te bannen en te vervangen door een waaier van andere energie opwekking. Alle mogelijkheden van bio-energie, aardwarmte, zonnewarmte, waterkracht, golf/getijde en windenergie zullen ingezet moeten worden. En naast niet uitputtende productie van energie zal het gebruik aan banden moeten worden gelegd. Dat betekent voor het bedrijfsleven en voor particulier huishoudens efficiëntere verwarmingsketels (warmtepomp techniek) maar ook betere isolatie van gebouwen en huizen.

Simon Runia, net terug van een werkbezoek aan Bolivia, wees op de noodzaak van duurzamere land- en bosbouw. De praktijk van steeds nieuwe percelen ontginnen moet worden verlaten. Runia maakte ook melding van het grilliger wordende klimaat in dit Zuid-Amerikaanse land, waardoor de verbouw van koffie lastiger wordt. Er komen steeds langere perioden van regen en kou voor, waardoor pas later geoogst kan worden. Koert van de Pest liet zien hoe Vrumona zijn steentje bijdraagt. Een groot deel van de energie zit in de diverse verpakkingsmaterialen. Vrumona probeert dat zoveel mogelijk energiezuiniger te krijgen. Ook bij het watergebruik voor het spoelen van flessen, worden nog stappen gemaakt. En er ligt een plan om op het dak van de fabriek zonnepanelen aan te leggen. Wethouder Rob Zakee gaf aan wat gemeentelijke overheden kunnen betekenen. Dat is het met elkaar in contact brengen van wetenschap, bedrijfsleven en particulieren. Het stimuleren van energieneutraal bouwen in de nieuwbouw en woningbezitters in contact brengen met producenten van bijvoorbeeld zonnepanelen. Een voorbeeld daarvan was de informatieavond zonne-energie die in april is gehouden.

De vrijblijvendheid voorbij
Juist aan de vooravond van de bijeenkomst bij Vrumona, was er een TV uitzending van Nieuwsuur. Zie http://nos.nl/nieuwsuur en zoek op ‘Bedrijfsleven verplicht aan de energiebesparing’. In de uitzending wordt duidelijk dat voor bedrijven de vrijblijvendheid in het nemen van klimaatmaatregelen voorbij is. Ruim honderdduizend bedrijven, waaronder ook restaurants en winkels, moeten hun panden energievriendelijker maken. Het gaat om bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt uur elektra en 25.000 kuub gas verbruiken. Dat zijn er totaal 107.000. We zullen aan de bak moeten om het tij te keren.

Avond over duurzame energie

Dit bericht werd geplaatst op .

AVOND OVER DUURZAME ENERGIE
MET EEN LEZING DOOR KEES VAN DER LEUN VAN ECOFYS

Maandagavond 20 juni 2016 om 19:30 uur bij Vrumona

Stichting Bunnik Fairtrade organiseert in samenwerking met de gemeente Bunnik een avond over duurzame energie en energiebesparing. De avond is interessant zowel voor het Bunnikse bedrijfsleven als voor andere geïnteresseerden.

Programma

Tijdens de avond voert een aantal sprekers het woord: als eerste Simon Runia van Stichting Bunnik Fairtrade, tevens werkzaam voor Trees for All. Daarna zal Kees van der Leun van onderzoek- en adviesbureau Ecofys het woord overnemen. Hij is expert op het gebied van duurzame energietoepassingen en energiebesparing en zal in zijn lezing toelichten hoe de afspraken van de vorig jaar gehouden Klimaatconferentie in Parijs naar lokaal niveau vertaald kunnen worden. Denk aan duurzaam energiegebruik en aan een duurzame economie.

Vervolgens zal wethouder Rob Zakee van de gemeente Bunnik vertellen hoe de gemeente met het thema duurzaamheid aan de slag is. Tot slot zal gastheer Koert van de Pest, directeur Supply Chain & Operations van Vrumona, het woord krijgen. De Bunnikse frisdrankfabriek is binnen het Heineken concern speerpunten aan het ontwikkelen op het gebied van duurzame energietoepassingen. Ze zoeken in hun duurzaamheidsbeleid verbinding met de samenleving.

U wordt uitgenodigd mee te discussiëren over dit zeer actuele thema. Wie weet worden er mooie verbindingen gelegd deze avond. Tevens is het een kans eens bij Vrumona binnen te kijken

U kunt zich opgeven door een e-mail naar emac@online.nl te sturen bij voorkeur t/m uiterlijk 19 juni a.s.

U ontvangt dan het volledige programma en instructies waar u zich moet melden. Het parkeerterrein van Vrumona zal die avond geopend zijn voor auto’s en fietsen.

Flairtje menu

Dit bericht werd geplaatst op .

In verschillende Utrechtse restaurants is in de maanden juni, juli en augustus een ‘Flairtje menu’ te bestellen.

In het Flairtje menu worden lekkere Fairtrade en Utrechtse regioproducten geserveerd. Er zit minimaal 1 Fairtrade en 1 Utrechts product in het menu. Met het bestellen van een Flairtje menu steunt u boeren in Nederland en ver weg. U zorgt ervoor dat zij een fatsoenlijke prijs voor hun producten krijgen.

Zie www.flairtje.nl/consument/flairtjemenu
U ziet daar ook de restaurants die het menu serveren.

Fairtrade bij de Barbaraschool

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – In het kader van de vastenactie was vorige week bij de Barbaraschool de aandacht gericht op Oeganda en het verbouwen van Fairtrade koffie.

Hannah (groep 5) en Rick (groep 6) waren dinsdagmorgen druk om alle klanten in de Koffie-to-go hoek te bedienen.

De school zamelde geld in voor een project in Oeganda. Op maandag 14 maart 2016 gaf Laura van Schaik een presentatie over het Afrikaanse land. Laura is student pedagogsiche wetenschappen in Utrecht. Ze deed een paar maanden vrijwilligerswerk in een weeshuis niet ver van de Oegandese hoofdstad Kampala. De leerlingen luisterden aandachtig naar Laura’s verhaal, waarin ze veel aspecten van de Oegandese samenleving liet langskomen.

De rest van de week was er in de aula van de school een Koffie-to-go hoek waar ouders ‘s ochtends na het brengen van hun kinderen even een kopje koffie of thee konden drinken. Als echte Fairtrade school werden er Fairtrade chocoladerepen en stroopwafels verkocht. Voor de minder zoetekauwen waren er biologische appels. Ook de opbrengst hiervan kwam ten goede aan de vastenactie. (Tekst en foto Edward Mac Gillavry)

Fairtrade wil bedrijven motiveren

Dit bericht werd geplaatst op .

Stichting zoekt ambassadeur
Stichting Bunnik Fairtrade wil het bedrijfsleven motiveren om Fairtrade producten – zoals koffie, suiker en thee – te gebruiken. Om dat te bereiken is de stichting op zoek naar een ambassadeur uit het ondernemerswereldje. Ook wordt er nog dit voorjaar een bijeenkomst georganiseerd met dit thema voor het Bunnikse bedrijfsleven.

Simon Runia en Ted Strop – von Meijenfeldt willen het Bunnikse bedrijfsleven motiveren Fairtrade producten te gebruiken.

In 2009 hield de Coalitie voor de Mensenrechten in Bunnik een avond over voedsel. Daar werd het idee geboren om er met een groep mensen voor te zorgen dat Bunnik een Fairtrade gemeente zou worden. Zo ontstond het Platform Bunnik Fairtrade – tegenwoordig een stichting. In 2010 ontving de gemeente de gewenste status. Elke twee jaar wordt die titel vernieuwd, de laatste verlenging werd vorige maand gevierd.

De stichting is trots op wat er bereikt is – vooral bij lokale horeca, de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties – maar bestuursleden zien ook mogelijkheden tot verbetering. Daarbij gaat Stichting Fairtrade Bunnik zich richten op het Bunnikse bedrijfsleven. Bestuurslid Ted Strop – von Meijenfeldt: “We merken dat het bewustzijn over eerlijke handel begint door te druppelen bij bedrijven. Men is meer bezig met bewust ondernemen, niet alleen met geld verdienen. Daar willen wij op inspelen.”

AMBASSAUDEUR Voor de stichting is het geen optie om bij alle Bunniks bedrijven te gaan leuren. Runia: “We willen in gesprek met de ondernemers die er serieus mee aan de slag willen. Elk bedrijf heeft koffie en thee nodig en het is heel simpel om over te stappen op Fairtrade producten. Iedere leverancier heeft het tegenwoordig, dat hoeft niet dur te zijn. We willen dat geïnteresseerden naar ons toe komen.”

Om dat te bewerkstelligen, is de stichting op zoek naar een ambassadeur. Strop: “We hopen iemand te vinden die zich in het ondernemerswereldje begeeft en zich hard wil maken voor Fairtrade producten. Die persoon heeft een netwerk en spreekt de taal van de ondernemers.”

AVOND Een andere manier om de bedrijven te bereiken is de avonden die de stichting organiseert rond het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Runia: “Een van de criteria om Fairtrade gemeente te mogen zijn, is het organiseren van deze avonden voor het bedrijfsleven. Dat doen we dus eens per jaar. We hebben eens een lezing georganiseerd van de directeur van Figi en de directeur van het Postillion hotel. Ook heeft Vrumona verteld over zijn MVO beleid.”

Dit voorjaar organiseert de stichting weer zo’n bijeenkomst. “We gaan ons best doen nog meer Bunnikse bedrijfsleven aanwezig te krijgen op deze avond. De gemeente helpt ons daarbij.” Wat het onderwerp van de avond wordt, is nog niet helemaal bekend. “We willen wellicht aansluiten bij de klimaatconferentie in Parijs en dan de relatie leggen met Fairtrade en MVO.”

NORM Het uiteindelijke doel van de stichting is dat Fairtrade de norm wordt. Zowel voor bedrijven als particulieren. Runia: “Het toch heel normaal dat elke boer op aarde een eerlijke prijs krijgt voor zijn product?”

(Verschenen in Bunniks Nieuws ‘t Groentje op 17 februari 2016)

Bunnik Fairtrade viert titelverlenging met wethouder

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – Onlangs werd bekend dat Bunnik zich Fairtrade Gemeente mag blijven noemen. Het voltallige bestuur van Stichting Bunnik Fairtrade kwam op dinsdag 19 januari het heuglijke nieuws brengen aan wethouder Rob Zakee van de gemeente Bunnik. Rob Zakee dankte het bestuur voor het continueren van de titel.

Na de inventarisatie eind vorig jaar heeft de jury van Fairtrade Gemeente de aanvraag voor titelverlening positief beoordeeld. De jury constateert dat Bunnik is doorgegaan op de eerder ingeslagen weg, zei bestuurslid Ted Strop - von Meijenfeldt tijdens de bijeenkomst op het gemeentehuis. Een gemeente met deze omvang met een Fairtrade kerk en Fairtrade school is bijzonder. Fairtrade als onderdeel van MVO en Duurzaamheidsbeleid wordt in Bunnik goed gezien en uitstekend aangepakt.

De Stichting is trots op de steun van veel maatschappelijke organisaties zoals de kerken (één met de titel Fairtradekerk), kinderopvang Partou en de Fairtrade Barbaraschool, zei bestuurslid Simon Runia. Dit zijn organisaties die vaak een voorbeeldfunctie hebben in de samenleving. Hij hoopt dat anderen het goede voorbeeld kunnen volgen. Maar Runia had ook een paar kanttekeningen. Bij de winkels is nog veel ruimte voor uitbreiding aanwezig. Slechts één supermarkt voldoet aan alle criteria. De andere hebben moeite voldoende Fairtrade versproducten aan te bieden, zoals fruit en bloemen.

Meer Fairtrade producten en deelnemers
Runia vindt het jammer dat in de sector ‘giftshops’ zoals Blokker en Hema nauwelijks Fairtrade producten zijn te vinden. Helaas kan de Stichting als lokale organisatie hier weinig invloed op uitoefenen, omdat het inkoopbeleid grotendeels centraal wordt bepaald. Opvallend is verder het vrijwel ontbreken van aanbod van Fairtrade wijn bij de winkeliers, terwijl dit product in het verleden redelijk te koop was. Hier liggen vast kansen voor de ondernemende middenstander.

Stichting Bunnik Fairtrade zou heel graag zien dat meer bedrijven meedoen. Het is zo eenvoudig om over te stappen op Fairtrade koffie en thee: het aanbod in groothandel en detailhandel is enorm. De Stichting zou graag in het Bunnikse bedrijfsleven iemand willen vinden die zich als ambassadeur wil inzetten voor Fairtrade in de gemeente, vooral bij de bedrijven. De Stichting wil ook meer samenwerken met de gemeente Bunnik en graag gebruik maken van de publicatiemogelijkheden van de gemeente, om zo het onderwerp regelmatig onder de aandacht van publiek en bedrijven te brengen.
Zie voor meer informatie www.bunnikfairtrade.nl en www.fairtradegemeenten.nl Vul bij gemeente in: Bunnik. (Edward Mac Gillavry)

Foto onderschrift: Rob Zakee met de bestuursleden van Stichting Bunnik Fairtrade. Tweede van links Ragnhild Scheifes, duurzaamheidsmanager bij de gemeente Bunnik.

Bunnik verlengt titel Fairtrade Gemeente

Dit bericht werd geplaatst op .

De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag voor de titelverlening Fairtrade Gemeente Bunnik positief beoordeeld.

De jury vindt dat Bunnik voldoet aan de zes criteria van de campagne. De jury constateert dat de werkgroep Bunnik doorgegaan is op de eerder ingeslagen weg. Een gemeente met deze omvang met een fairtrade kerk en fairtrade school is bijzonder. Fairtrade als onderdeel van MVO en Duurzaamheidsbeleid wordt in Bunnik goed gezien en uitstekend aangepakt. Juist in deze samenhang en in dit netwerk ziet de jury een uitdaging en mogelijkheden om in de komende periode uitbreiding van fairtrade gebruik te realiseren.

PKN Bunnik Fairtrade kerk

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – De Protestante Gemeente Bunnik heeft zondag 29 november 2015 de titel Fairtrade Kerk gekregen, na afloop van de kerkdienst. Stichting Bunnik Fairtrade die de Fairtrade campagne in Bunnik uitvoert, waardeert hiermee dat de kerk fairtrade producten gebruikt.

De Protestante Gemeente Bunnik beperkt het gebruik van fairtrade producten niet alleen tot koffie en thee. Ook fairtrade vruchtensappen en wijn worden structureel gebruikt. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van fairtrade ingrediënten bij de Schuif-Maar-Aan maaltijden. Tekenend voor de betrokkenheid van de kerk was de actieve inzet bij het oprichten, al 30 jaar geleden, van Voedselgroep Bunnik, die Fairtrade producten wekelijks op de markt verkoopt.

Na afloop van de kerkdienst in de Oude Dorpskerk afgelopen zondag werd het bord ‘Fairtrade kerk’ overhandigd door Rob de Coole, voorzitter van Stichting Bunnik Fairtrade. Het werd in ontvangst genomen door Leen Vernie, voorzitter van de kerkenraad. Rob de Coole benadrukte nog eens dat Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat de leveranciers van de grondstoffen, vooral boeren in de derde wereld, een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, die voldoende is om in hun levensonderhoud te voorzien. En dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn.

Stichting Bunnik Fairtrade moedigt PKN Bunnik aan via het kerkelijk netwerk andere lokale organisaties en bedrijven deelnemer te laten worden van Fairtrade Gemeente Bunnik. (EMG)

(Verschenen in Bunniks Nieuws en De Nieuwsbode Bunnik op 2 december 2015)

Zie https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2015/12/01/pkn-bunnik-fairtrade-kerk-2/

Stichting Bunnik Fairtrade trots op provinciale status

Dit bericht werd geplaatst op .

ZEIST – Utrecht is de eerste Fairtrade provincie in Nederland geworden. Zaterdagmiddag 21 november werd de provincietitel door jurylid Agnes Jongerius overhandigd aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts in Figi Zeist. Ook het bestuur van de Stichting Bunnik Fairtrade was aanwezig.

ZEIST – Utrecht is de eerste Fairtrade provincie in Nederland geworden. Zaterdagmiddag 21 november werd de provincietitel door jurylid Agnes Jongerius overhandigd aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts in Figi Zeist. Ook het bestuur van de Stichting Bunnik Fairtrade was aanwezig.

Utrecht was Friesland net voor in de race naar de titel. Het ziet ernaar uit dat de noordelijke provincie begin 2016 de tweede Fairtrade provincie wordt. 14 van de 26 Utrechtse gemeentes, waaronder Bunnik, zijn nu Fairtrade gemeente, Rhenen komt eraan als 15e. Tachtig procent van de inwoners van de provincie Utrecht woont in een Fairtrade gemeente.

Ruben Ruerd van de Universiteit van Wageningen hield een lezing over Fairtrade en de andere eerlijke handel- en duurzaamheidscertificaten. Hij pleitte voor meer productveredeling in de landen van oorsprong. Niet de ruwe koffiebonen exporteren, maar de koffie branden en verpakken in de productielanden.

Vincent Bijlo hield op zijn bekende ‘eigen wijze’ een conference over Fairtrade. ‘Ik ben helemaal Fairtrade, maar mijn kleren zijn dat niet. Als we streven naar eerlijke handel, dan omhult kleding ons als een schuldgevoel!’ Na een paneldiscussie onder leiding van Henk Zandvliet van de Fairtrade groep De Bilt, werd de het Certificaat Fairtrade provincie overhandigd. (EMG)

(Verschenen in Bunniks Nieuws ’t Groentje op 25 november 2015)

Zie https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2015/12/01/stichting-bunnik-fairtrade-trots-op-provinciale-status/

Oproep nieuwe Fairtrade deelnemers

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – Sinds 2011 is Bunnik Fairtrade Gemeente, in 2013 werd de titel verlengd. In het kader van de Fairtradeweek van 24 oktober tot en met 1 november start Stichting Bunnik Fairtrade opnieuw een inventarisatieronde. Na de actualisatie hoopt de stichting weer het certificaat te behalen. Als bewijs dat de inwoners van Bunnik zich bekommeren om een eerlijke prijs voor producenten.

Nieuwe Fairtrade deelnemers
Bij de circa 60 Fairtrade deelnemers (winkels, horecagelegenheden, bedrijven en maatschappelijk organisaties) wordt bekeken hoeveel Fairtrade producten zij op dit moment voeren. Maar de stichting verwelkomt ook graag nieuwe bedrijven en organisaties. Bent u nog geen Fairtrade deelnemer? Meldt u zich dan aan. U kunt contact opnemen met Simon Runia, e-mail simonrunia@gmail.com (EMG)

(Verschenen in Bunniks Nieuws en De Nieuwsbode op 21 oktober 2015)

Fairtrade fietsroutes vinden gretig aftrek op Bunnik Fair

Dit bericht werd geplaatst op .

Op de Bunnik Fair van zaterdag 6 juni 2015 verkocht Stichting Bunnik Fairtrade meer dan 100 Fairtrade fietsroutes. De routes door Bunnik en over de Utrechtse Heuvelrug voeren langs een aantal horecagelegenheden voor fairtrade koffie, thee of sap, voor Ben & Jerry’s ijs of een broodje duurzame vis.

De routes volgen grotendeels het bekende fietsknooppuntennetwerk en voeren langs totaal 16 pleisterplaatsen met fairtrade producten. De fietsroutes zijn voor € 0,50 verkrijgbaar bij VVV-informatiepunten. Ze zullen ook bij sommige routedeelnemers te koop zijn. De routes inclusief gedetailleerde beschrijving zijn ook gratis te downloaden van de websites www.bunnikfairtrade.nl en www.fairtradeheuvelrug.nl

(Verschenen in Bunniks Nieuws en De Nieuwsbode op 10 juni 2015)

Zie https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2015/06/07/fairtrade-fietsroutes-vinden-gretig-aftrek/

Fairtrade fietsroutes in twee gemeentes

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK / UTRECHTSE HEUVELRUG – De Stichtingen Fairtrade Utrechtse Heuvelrug en Bunnik Fairtrade hebben gezamenlijke fairtrade fietsroutes uitgebracht. De routes voeren langs een aantal horecagelegenheden voor fairtrade koffie, thee of sap, voor Ben & Jerry’s ijs of een broodje duurzame vis.

De fietsroute Utrechtse Heuvelrug bestaat al twee jaar. Toen ook in Bunnik het idee voor een fairtrade fietsroute ontstond, vonden bestuursleden Aantje Leeuwis en Simon Runia van Bunnik Fairtrade en Jetty Becking van Fairtrade Heuvelrug elkaar snel. Het resultaat is één fietskaart met daarop twee gekoppelde routes. De verbindingen tussen de routes zijn via de Rijsenburgselaan en via de Sterkenburgerlaan / oostelijke Gooijerdijk. De routes volgend grotendeels het bekende fietsknooppuntennetwerk.

Van museum tot moestuin
De route is gericht op horecagelegenheden, maar komt ook langs twee viswinkels: C-Vis in Bunnik en De Zilte Zee in Doorn. In het westen van Bunnik is Museum Oud Amelisweerd en Fort Vechten erin opgenomen. In de loop van dit jaar komt er waarschijnlijk een tweede museum bij als op Fort Vechten het Waterliniemuseum wordt geopend. In de route zit een ommetje langs Houten door het natuur- en recreatiegebied Nieuw Wulven. Meest zuidelijke horecagelegenheid is de Watertoren in Werkhoven.

Helemaal in het oosten vindt u Bosrestaurant Overberg, op de grens van een bosgebied en weilanden. Een afwisseling van bossen en open gebied is kenmerkend voor de routes over de Utrechtse Heuvelrug. In Doorn is een bezoek aan de Historische Moestuin en het theehuis de moeite waard. In Driebergen kunt u bijvoorbeeld terecht bij Brasserie Bij Jacques, in boekhandel Jacques Baas - met terras.

Zestien horecagelegenheden
Het is maar een greep uit de totaal 16 pleisterplaatsen met fairtrade producten die langs de route liggen. Het is wel raadzaam vooraf de websites van de gelegenheden te checken voor de actuele openingstijden. De fietsroutes, ontworpen door Marijn Bosma en gedrukt bij drukkerij Van Ek uit Driebergen, zijn voor € 0,50 verkrijgbaar bij VVV-informatiepunten. Ze zullen ook bij sommige routedeelnemers te koop zijn. Op de Bunnik Fair van zaterdag 6 juni in het centrum van Bunnik zijn de fietsroutes te koop bij de stand van Stichting Bunnik Fairtrade. De routes inclusief gedetailleerde beschrijving zijn ook gratis te downloaden van de websites www.bunnikfairtrade.nl en www.fairtradeheuvelrug.nl (Tekst en foto: Edward Mac Gillavry)

(Verschenen in Bunniks Nieuws en De Nieuwsbode op 27 mei 2015)

Zie de volledige fietsroutes https://bunnikfairtrade.wordpress.com/fairtrade-fietsroutes/

Bunnik Fairtrade bestaat vijf jaar

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – Van 25 oktober tot en met 2 november is de landelijke Fairtrade Week. In die week is het vijf jaar geleden dat Platform Bunnik Fairtrade – nu een stichting – werd opgericht. In zowel Bunnik, Odijk als Werkhoven manifesteert Bunnik Fairtrade zich, samen met de Voedselgroep.

Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat de leveranciers van de grondstoffen, vooral boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, die voldoende is om in hun levensonderhoud te voorzien. En dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn. Zo kan armoede en achterstand worden omgezet in vooruitgang en ontwikkeling.

Platform
In 2009 werd er in het gemeentehuis in Odijk een avond gehouden van de Coalitie van de Mensenrechten over het thema ‘Voedsel voor iedereen’. Nico Roozen, directeur van Solidaridad, vertelde over de scheve verhoudingen in de wereld en Willy Wagenmans, destijds wethouder van Houten, deed verslag van de Fairtrade Gemeente Campagne in Houten. Aan het eind van die bijeenkomst werd er een oproep gedaan om ook van Bunnik een Fairtrade gemeente te maken. Daartoe werd Platform Bunnik Fairtrade opgericht.

Het platform bestaat uit een ongeveer 30 mensen uit een kring van ondernemers, kerken, vredes- en milieugroepen en mensen die op persoonlijke titel deelnemen. Om van Bunnik een Fairtrade gemeente te maken, werden allerlei acties op touw gezet. Zo werd bijvoorbeeld contact gelegd met de gemeente en werden informatiebijeenkomsten van de landelijke campagne bezocht. Ook presenteerde de groep zich op de Bunnik Fair en werden supermarkten en andere potentiële deelnemers benaderd.

Certificaat
Samen met Driessen Food werd in 2011 een MVO-bijeenkomst georganiseerd voor bedrijven. Eind 2011 werd bekend dat Bunnik het certificaat Fairtrade gemeente verkreeg. Daarmee was Bunnik de 21e gemeente in Nederland die het certificaat behaalde. In Bunnik zijn inmiddels 16 winkels, 4 horecabedrijven, 6 overige bedrijven en 36 organisaties fairtrade deelnemer. Hun producten en artikelen voldoen aan de fairtrade criteria. Stichting Bunnik Fairtrade kreeg ook voor elkaar dat er in het gemeentehuis fairtrade koffie wordt geschonken. Ook werden er al drie MVO-avonden gehouden.

Door de inzet van de stichting is het publiek zich bewuster geworden van de fairtrade gedachte en in de meeste winkels zijn de fairtrade assortimenten uitgebreid. Ook de Voedselgroep heeft gemerkt dat de omzet de laatste jaren gestegen is. De dertig jaar bestaande Voedselgroep die fairtrade producten brengt op de weekmarkt in Bunnik kan als pionier op fairtradegebied beschouwd worden.

Wereldwijd
De activiteiten in Bunnik maken deel uit van een wereldwijde campagne die tot doel heeft de verkrijgbaarheid van fairtrade producten te vergroten en de consument te stimuleren om deze producten te kopen en te gebruiken. En met resultaat: inmiddels koopt 60 procent van alle Nederlandse huishoudens fairtrade. Zie voor meer informatie www.bunnikfairtrade.nl. (EMG/AC)

(Verschenen in Bunniks Nieuws op 22 oktober 2014)

https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2014/10/23/bunnik-fairtrade-bestaat-vijf-jaar/

Gemeente schenkt nu altijd Fairtrade koffie

Dit bericht werd geplaatst op .

ODIJK – Met de aanschaf van nieuwe koffieapparaten in de pantry’s voldoet de gemeente volledig aan de voorwaarden van Stichting Bunnik Fairtrade. Voorheen was alleen de koffie uit kannen Fairtrade. Voor de gemeente zit er nog een voordeel aan: de koffie is lekkerder en goedkoper geworden.

Op donderdag 15 mei 2014 werd dit mooie feit door Wethouder Rob Zakee, mevrouw Strop en de heer Mac Gillavry (Stichting Bunnik Fairtrade) en de heer Nieland (firma Darboven) officieel bekrachtigd onder het genot van een kopje fairtrade koffie.

Naast het fairtrade label zijn ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke voorwaarden voor de gemeente. De firma Darboven voldeed aan deze voorwaarden en mocht daarom de nieuwe apparaten leveren waarmee uitsluitend fairtrade koffie wordt geschonken. Ook de thee en suiker hebben het fairtrade-label.

Wat wethouder Zakee betreft is dit nog maar het begin. “De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Er wordt in de gemeente al veel aan duurzaamheid gedaan en ik zou dit graag verder willen uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat er in onze gemeente veel ondernemers zijn die hier met ons gevolg aan willen geven”. Hij gaf ook aan blij te zijn met het werk van de Stichting Bunnik Fairtrade. Naast de uitgebreide inventarisatie die de Stichting heeft gedaan bij bedrijven in de gemeente, organiseert zij ook regelmatig MVO-avonden. “Beide fantastische initiatieven”, aldus wethouder Zakee.

(Verschenen in Bunniks Nieuws en De Nieuwsbode op 21 mei 2014)

Zie https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2014/05/25/gemeente-schenkt-nu-altijd-fairtrade-koffie/

Inpirerende lezingen

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – Op dinsdag 6 mei 2014 organiseerde Stichting Bunnik Fairtrade een avond over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Jos Ruijs, directeur van Hotel Theater Figi in Zeist, vertelde aan de hand van zeven criteria waar Figi voor staat. Collega Erik-Jan Ginjaar, directeur van Hotel Postillion Utrecht Bunnik, was gastheer van deze avond. Belangeloos had hij een zaal beschikbaar gesteld.

Figi ondersteunt niet direct winstgevende activiteiten, al moet het bedrijf zakelijk renderen. Mooi voorbeeld is het transport van overtollige geworden dekbedden naar Litouwen met de eigen bestelbus. ‘Gooi nooit iets weg’ zei Ruijs, maar wees creatief en bedenk een zinvolle tweede bestemming.

Goed design, duurzame materialen en zorgvuldig onderhoud is ook één van Ruijs’ doelen. Het levert een constructieve bijdrage aan het behoud van het milieu. Figi plaatste ook een warmte-kracht koppeling. Een hele investering, maar wel minder CO2 uitstoot, meer bedrijfszekerheid en meer rendement.

Op een andere manier, maar even enthousiast, vertelde Erik-Jan Ginjaar over het geheel vernieuwde Postillion hotel en congrescentrum. Ook hij stond stil bij een aantal MVO aspecten in zijn bedrijfsvoering. Na een korte rondleiding werd door de aanwezigen nog lang nagepraat aan de bar. (Tekst en foto: Edward Mac Gillavry)

(Bericht van Stichting Bunnik Fairtrade. Ook verschenen in Bunniks Nieuws en De Nieuwsbode van 14 mei 2014).

Zie https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2014/05/16/inpirerende-lezingen/

Het verhaal van Rigoberta

Dit bericht werd geplaatst op .

Tijdens de voorleesochtend 31 januari 2014 op basisschool De Bongerd in Odijk, las bestuurslid Aantje Leeuwis van Stichting Bunnik Fairtrade een verhaal voor aan groep zes.

Tijdens de voorleesochtend 31 januari 2014 op basisschool De Bongerd in Odijk, las bestuurslid Aantje Leeuwis van Stichting Bunnik Fairtrade een verhaal voor aan groep zes. “Fairtrade is vrij lastig uit te leggen aan kinderen. Er bestond ook geen verhaal over dat voor hen geschikt is. Daarom heb ik het zelf geschreven.” Het verhaal gaat over Rigoberta, een meisje in een dorp in Mexico, waar koffiebonen worden geplukt. Het verhaal maakt duidelijk hoe het leven van het meisje verbetert doordat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product. De leerlingen luisterden met intense aandacht. Na afloop stelden ze enorm veel goede vragen. Ook kreeg de Stichting Bunnik Fairtrade een grote bedankkaart.

Zie voor het hele verhaal van Rigoberta https://bunnikfairtrade.wordpress.com/meer-informatie/het-verhaal-van-rigoberta/

Bunnik blijft Fairtrade Gemeente

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – ‘Bunnik onderscheidt zich nog steeds als Fairtrade Gemeente’, staat in het juryrapport van de landelijke Fairtrade Campagne. Bunnik kan dan ook de titel Fairtrade gemeente behouden, was de conclusie.

Platform Bunnik Fairtrade diende de heraanvraag voor de titel Fairtrade Gemeente op 16 oktober 2013 in bij de landelijke Fairtrade campagne. Na een nieuwe inventarisatie eerder dit jaar bleek Bunnik namelijk opnieuw te voldoen aan de gestelde criteria. Op drie van de zes criteria haalt Bunnik zelfs extra scores van 16 tot 25%.

Bovengemiddeld
De jury die de aanvraag beoordeelde was ermee eens dat Bunnik aan de criteria voldoet. ‘Bunnik heeft bewezen dat de gemeente de aandacht voor fair trade vast kan houden, en meer bedrijven, winkels, horeca en organisaties kan stimuleren om te kiezen voor fair trade’ constateerde zij in haar rapportage. ‘Bunnik heeft vergeleken met andere Fairtrade Gemeenten verhoudingsgewijs de meeste maatschappelijke organisaties die kiezen voor fair trade.’ ‘En ook ten aanzien van bedrijven scoort Bunnik bovengemiddeld. Voor al deze resultaten beloont de jury Platform Bunnik Fairtrade van harte met het behouden van de titel Fairtrade Gemeente’.

Opdracht
De jury heeft ook een opdracht voor het kersverse bestuur van de stichting: ‘We dagen Bunnik uit om het fair trade assortiment bij bestaande deelnemers uit te breiden en fair trade ook buiten de gemeentegrenzen uit te dragen.’ De jury gaf ook enkele voorbeelden om deze opdracht uit te voeren. ‘Bijvoorbeeld door het initiatief tot het worden van een Fairtrade Provincie actief te ondersteunen of door een buurgemeente te ondersteunen bij het behalen van de titel.’ ‘Samen maken we heel Nederland fair trade’, aldus de jury. ‘Zo zorgen we voor duurzame armoedebestrijding voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden’. Het zijn uidagingen die Stichting Bunnik Fairtrade met veel plezier zal oppakken, zo laat het bestuur van de Stichting Bunnik Fairtrade weten.

Stichting
Het Platform Bunnik Fairtrade is namelijk onlangs Stichting Bunnik Fairtrade te worden. Ten overstaan van kandidaat-notaris Madeline Westers van Holtman notarissen in Utrecht, werd donderdag 12 december de akte ondertekend en kon het gloednieuwe bestuur de zaak beklinken met een glas fairtrade wijn. Reden voor deze verandering is, dat als stichting het werk van Bunnik Fairtrade beter verzekerd is van continuïteit.

ANBI status
Stichting Bunnik Fairtrade zal nu ook de ANBI status aanvragen, waardoor donateurs hun giften kunnen aftrekken van de belasting. De stuurgroep van het voormalige Platform Fair Trade is het bestuur van de nieuwe stichting geworden. Deze bestaat uit Marjon Burghgraef, Rob de Coole, Bert van Eijnsbergen, Aantje Leeuwis, Edward Mac Gillavry, Simon Runia, Johannes Solf en Ted Strop-von Meijenfeldt. Zie voor meer informatie over Bunnik Fairtrade www.bunnikfairtrade.nl

(Bericht van Stichting Bunnik Fairtrade. Ook verschenen in De Nieuwsbode van 2 januari 2014)

Zie https://bunnikfairtrade.wordpress.com/2014/01/04/1320/

Bunnik vertegenwoordigd in Oslo

Dit bericht werd geplaatst op .

OSLO/BUNNIK – Van 27 tot en met 29 september vond in Oslo de jaarlijkse internationale conferentie van Fairtrade Towns plaats. Meer dan 200 vertegenwoordigers van Fairtrade Gemeenten uit 25 landen kwamen daar bijeen, waaronder fairtrade ambassadeurs uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Tanzania, Engeland en Nederland. Namens Het Platform Bunnik Fairtrade nam Edward Mac Gillavry deel aan de conferentie.

‘Het was goed om te zien en te horen dat door het kopen van Fairtrade producten boeren en producenten in ontwikkelingslanden meer kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf, familie en omgeving’, zegt Edward Mac Gillavry. ‘Op de conferentie kregen we zicht op de resultaten die vooral in Afrikaanse landen en in Zuid-Amerika behaald worden. Er ontstaan steeds sterkere coöperaties die daardoor in staat zijn hun lot in eigen handen te nemen. De conferentie was voor mij absoluut een moedgevende en inspirerende ervaring.’

Zie http://bunnikfairtrade.wordpress.com/2013/10/10/bunnik-vertegenwoordigd-in-oslo/

Barbaraschool is Fairtrade School

Dit bericht werd geplaatst op .

Leerlingen van de Barbaraschool zijn er trots op dat hun school nu een ‘Fairtrade School’ is.

BUNNIK – De Barbaraschool is de eerste ‘Fairtrade School’ in de gemeente Bunnik. Wethouder Bert Koopmanschap overhandigde vorige week donderdag het officiële bord aan schooldirecteur Hanneke Dekker. Natuurlijk in aanwezigheid van de trotse leerlingen.

Zie http://www.groentje.nl/Bunnik_new/Bunniks%20Nieuws/20130612/index.html# pagina 7

Fairtrade folder vindt gretig aftrek

Dit bericht werd geplaatst op .

BUNNIK – Op de derde Bunnik Fair van zaterdag 1 juni 2013 deelde de Campagne Bunnik Fairtrade op ruime schaal de geheel herziene folder ‘Bunnik Fairtrade Gemeente’ uit. Met het proeven van diverse fairtradewijnen en fairtradecake van Bakkerij Vonk was de kennismaking met de fairtradegedachte compleet.

De folder ‘Bunnik Fairtrade Gemeente’ kunt u ook openen en opslaan, zie Bunnik Fairtrade Gemeente. In de folder vindt u alle bedrijven en organisaties die voldoen aan de fairtrade criteria. Bovendien vindt u naast fairtrade producten ook een compleet overzicht van duurzame producten, biologische producten en streekproducten die in Bunnik, Odijk en Werkhoven te koop zijn. (Tekst en foto: Edward Mac Gillavry)

Zie http://bunnikfairtrade.wordpress.com/2013/06/02/campagne-fairtrade-op-bunnik-fair-2

Tussen ideaal en werkelijkheid

Dit bericht werd geplaatst op .

Verslag van de bijeenkomst over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op dinsdag 6 november. De bijeenkomst in Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven werd georganiseerd door de Stuurgroep Bunnik Fairtrade.

BUNNIK – Ga je bij de inkoop volledig uit van gecertificeerde biologische producten of gun je ook wat aan producenten in de streek? En als je kiest voor streekproducten, zijn die dan altijd leverbaar? Het zijn een paar van de dilemma’s die aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomst.

Zie http://www.groentje.nl/Bunnik_new/Bunniks%20Nieuws/20121114/index.html# pagina 5.

Fairtrade stand op zaterdag 3 november

Dit bericht werd geplaatst op .

In het kader van de landelijke Fairtradeweek staat Platform Bunnik Fairtrade op zaterdag 3 november met een stand op de Van Hardenbroeklaan, tegenover Albert Heijn.

Bij de stand kunt u informatie krijgen over Fairtradeproducten en diverse producten proeven. Ook kunt u recepten krijgen voor het bereiden van gerechten met Fairtrade ingrediënten. U kunt bij de stand terecht van 10.00 tot 16.00 uur.

Zie http://www.groentje.nl/Bunnik_new/Bunniks%20Nieuws/20121031/index.html pagina 1.

.