.

Werkgroep in Apeldoorn

Sinds 2016 is er een enthousiaste werkgroep Fairtradegemeente actief, bestaande uit acht leden, afkomstig uit de gemeente, maatschappelijke organisaties, wereldwinkel en de culturele sector.

De werkgroep kwam begin 2017 in een stroomversnelling toen de gemeente een motie aannam, waarin zij zich positief uitsprak om Fairtradegemeente te worden. Op dit moment wordt het inkoopbeleid van de gemeente daarop getoetst en aangepast.

De werkgroep gaat nu een nulmeting houden, waarna activiteiten ontplooid gaan worden om te gaan voldoen aan de overige criteria.

.