.

Het gemeentebestuur in Apeldoorn

Toen de gemeente zich positief uitsprak om Fairtradegemeente te worden stelde zij meteen een ambtenaar aan om dit proces ambtelijk te ondersteunen, m.n. op het gebied van de communicatie. Op dit moment wordt het inkoopbeleid getoetst en aangepast en worden de internationale normen voor Fairtrade opgenomen in het aanbestedingsbeleid.

.