.

MVO in 's-Gravenhage

• Fairtrade Den Haag heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Den Haag kent al een fors aantal initiatieven op het gebied van MVO. Om hier goed bij aan te sluiten heeft de Werkgroep gekozen om nauw samen te werken met de Stichting Duurzaam Den Haag. Zo vindt de werkgroep onderdak voor haar bijeenkomsten in het pand van DDH. Ook verlenen medewerkers van DDH hand en spandiensten voor het project. Zo vindt er rond allerlei projecten en initiatieven van beide groepen kruisbestuiving plaats. Het DDH project Haagse Krach is daar een belangrijk voorbeeld van. In gezamenlijkheid vormen DDH en de Werkgroep Fairtrade het aanspreekpunt voor ondernemers wanneer zij informatie willen op het gebied van fair trade en duurzaam ondernemen.
• De werkgroep heeft ervoor gekozen bij dit criterium Optie 1 in te vullen, het in beeld brengen van winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen bestrijden (zoals MSC vis, FSC hout en Fair Wear kleding).
• Daarnaast heeft de Werkgroep de nodige bedrijven vastgelegd die op één of ander manier een bijdrage leveren aan MVO. Deze bedrijven zijn in het overzicht te raadplegen. De werkgroep wil met deze publicatie diverse manieren en initiatieven onder de aandacht brengen die bijdragen aan een duurzamer wereld, met de gedachte hiermee mensen te inspireren zelf ook een steentje bij te dragen.

.