.

Overtuig de gemeente

In een Fairtrade Gemeente is de gemeente als deelnemer natuurlijk een onmisbare factor. Maar, hoe overtuig je de gemeente om deel te nemen aan jullie campagne. Onderstaand een paar handige tips.

Netwerk

Onderzoek eerst welke connecties jij en andere leden van de werkgroep hebben bij de lokale overheid. Wie weet ken je (indirect) iemand die lid is van de gemeenteraad, werkt als ambtenaar of misschien wel wethouder is in jullie gemeente. Als je het verzoek om Fairtrade Gemeente te worden van binnenuit kunt opwerpen, dan is dat een stuk krachtiger dan van buitenaf. Om het verzoek te laten honoreren is er namelijk ook intern draagvlak nodig. Bespreek met jullie contacten wat de slimste manier is, en het slimste moment is om het verzoek in te dienen.

Extern deskundige

Heb je niemand in het eigen netwerk die binnen de gemeente actief is, ga dan op zoek naar een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking of eerlijke handel. Bijvoorbeeld de lokale Wereldwinkels een team 2015 Millenniumgemeente of een lokaal MVO-platform. Vraag hen welke contacten zij hebben binnen de gemeente, of hoe zij draagvlak kregen binnen de gemeente. Zij hebben wellicht slimme tips om een goed contact met de lokale overheid tot stand te brengen.

Ambassadeurs

Vaak zoeken sleutelfiguren bij de gemeente naar een manier om zichzelf te profileren. ONderzoek of een van de wethouders (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, MillenniumGemeente, internationale samenwerking of economie) gevoelig is om ambassadeur van jullie campagne te worden. Laat zien wat de potentie van de campagne is, en hoe je de wethouder kan helpen bij de eigen beleidsterreinen. Nodig gemeenteraadsleden en lokale politici ook uit voor speciale bijeenkomsten en momenten op het gebied van fairtrade. Maak ze deelgenoot. Organiseer bij de start van de campagne bijvoorbeeld een fairtrade ontbijt. 

Draagvlak

Bij het benaderen van de gemeente helpt het als je laat zien dat er in de samenleving al een breed draagvlak voor fairtrade is. Door het verzoek in te dienen met veel organisaties en partijen als afzender, dan wordt het moeilijker voor de gemeente om het verzoek af te wijzen. Politici zullen sneller luisteren en handelen.

Beleidscoherentie

Vergeet bij het overtuigen van de gemeente niet om te laten zien dat de Fairtrade Gemeente campagne naadloos aansluit bij andere beleidsprioriteiten van jullie gemeente. Zoals op het gebied van Duurzaam Inkopen, het worden van Millenniumgemeente, burgerparticipatie of citymarketing.

 

.