.

Weert

De gemeente Weert heeft middels een aangenomen raadsmotie d.d. 12-11-2014 de ambitie uitgesproken om Fairtrade Gemeente te willen worden in de coalitieperiode 2014 - 2018. Daarmee wil zij eerlijke handel in de wereld ondersteunen en bijdragen aan haar doelstelling op het gebied van duurzaamheid. De gemeente is met inzet van een stagiair eind 2015 gestart met het werken aan behalen van de titel. In het voorjaar van 2016 bleken nog niet voldoende criteria te zijn behaald om een aanvraag te doen voor de titel. Vanaf begin 2017 is opnieuw gewerkt aan het behalen van de titel, met als doel uiterlijk najaar 2017 aan de criteria te voldoen en de titel Weert Fairtrade Gemeente in de wacht te slepen.

Neem contact op
.