.

Werkgroep in Groningen

In Groningen is er een werkgroep actief die bestaat uit leden van Rabobank, Wereldwinkel, PMOG, Koninklijk Horeca Noord Nederland, Hanzehogeschool, Basisonderwijs (Calvijnschool) en de Gemeente. Deze werkgroep komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar.
De Werkgroep wordt ondersteund door de Kamer van Koophandel, MKB Noord, GCC (Groninger City Club).

.